List of publications

Total found: 96 records
Dvořáček J., Sehadová H., Weyda F., Tomčala A., Hejníková M., Kodrík D. (2020) First comprehensive study of a giant among the insects, Titanus giganteus: basic facts from its biochemistry, physiology and anatomy. Insects 11: article number 120.
DOI: 10.3390/insects11020120
Sehadová H., Guerra P.A., Šauman I., Reppert S. (2020) A re-evaluation of silk measurement by the cecropia caterpillar (Hyalophora cecropia) during cocoon construction reveals use of a silk odometer that is temporally regulated. PLoS ONE 15: article number: e0228453.
DOI: 10.1371/journal.pone.0228453
Shaik H. A., Shaik A., Sehadová H., Kodrík D. (2020) Responses of sericotropin to toxic and pathogenic challenges: possible role in defense of the wax moth Galleria mellonella. Comparative Biochemistry and Physiology C 227: 108633.
DOI: 10.1016/j.cbpc.2019.108633
Barčák D., Yoneva A., Sehadová H., Oros M., Gustinelli A., Kuchta R. (2019) Complex insight on microanatomy of larval "human broad tapeworm" Dibothriocephalus latus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Parasites & Vectors 12: 408.
DOI: 10.1186/s13071-019-3664-8
Bertolini E., Schubert F.K., Zanini D., Sehadová H., Helfrich-Förster C., Menegazzi P. (2019) Life at high latitudes does not require circadian behavioral rhythmicity under constant darkness. Current Biology 29: 3928-3836.
DOI: 10.1016/j.cub.2019.09.032
Drábková  M., Jachníková N., Tyml T., Sehadová H., Ditrich O., Myšková E., Hypša V., Štefka J. (2019) Population co-divergence in common cuttlefish (Sepia officinalis) and its dicyemid parasite in the Mediterranean Sea. Scientific Reports 9: 14300.
DOI: 10.1038/s41598-019-50555-9
Kludkiewicz B., Kučerová L., Koníková T., Strnad H., Hradilová M., Žaloudíková A., Sehadová H., Koník P., Sehnal F., Žurovec M. (2019) The expansion of genes encoding soluble silk components in the greater wax moth, Galleria mellonella. Insect Biochemistry and Molecular Biology 106: 28-38.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2018.11.003
Koubová J., Jehlík T., Kodrík D., Sábová M., Šíma P., Sehadová H., Závodská R., Čapková Frydrychová R. (2019) Telomerase activity is upregulated in the fat bodies of pre-diapause bumblebee queens (Bombus terrestris). Insect Biochemistry and Molecular Biology 115: 103241.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2019.103241
Palma-Onetto V., Pflegerová J., Plarre R., Synek J., Cvačka J., Sillam-Dusses D., Šobotník J. (2019) The labral gland in termites: evolution and function. Biological Journal of the Linnean Society 126: 587-597.
DOI: 10.1093/biolinnean/bly212
Petrzik K., Koloniuk I., Sehadová H., Sarkisová T. (2019) Chrysoviruses inhabited symbiotic fungi of lichens. Viruses 11: 1120.
DOI: 10.3390/v11121120
Synek J., Beránková T., Stiblik P., Pflegerová J., Akama P.D., Bourguignon T., Sillam-Dusses D., Šobotník J. (2019) The oral gland, a new exocrine organ of termites. Arthropod Structure & Development 51: 32-36.
DOI: 10.1016/j.asd.2019.100876
Tomková Š., Sehadová H., Žurovec M. (2019) Imunohistochemická lokalizace adipokinetického hormonu (AKH) a jeho receptoru (AKHR) v centrální nervové soustavě larvy a dospělce bource morušového (Bombyx mori). Sborník abstraktů z konference 95. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 5.-7. února 2019, 3. Lékařská fakulta UK, Praha, pp. 53.
Zabelina V., Vrchotová M., Sehadová H., Sehnal F. (2019) Ranný embryonální vývoj bource morušového. Sborník abstraktů z konference 95. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 5.-7. února 2019, 3. Lékařská fakulta UK, Praha, pp. 53.
Bačák D., Sehadová H., Oros M. (2018) CLSM observation of plerocercoid morphology: interspecific differences of two species of Dibothriocephalus (Cestoda). Sborník abstraktů z konference 24th Helminthological Days 2018 – Czech Society for Parasitology, 7.-11. May 2018, Faculty of Science, Charles University, Praha, pp8., ISBN 978-80-7444-057-1
Palma-Onetto V., Hošková K., Křížková B., Krejčířová R., Pflegerová J., Bubeníčková F., Plarre R., Dahlsjö C.A.L., Synek J., Bourguignon T., Sillam-Dusses D., Šobotník J. (2018) The labral gland on termite soldiers. Biological Journal of the Linnean Society 123: 535-544.
DOI: 10.1093/biolinnean/blx162
Bazalová O., Kvicalova M., Valkova T., Slaby P., Bartos P., Netusil R., Tomanova K., Braeunig P., Lee H., Šauman I., Damulewicz M., Provazník J., Pokorny R., Doležel D., Vacha M. (2016) Cryptochrome 2 mediates directional magnetoreception in cockroaches. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 113: 1660-1665.
DOI: 10.1073/pnas.1518622113
Sehadová H., Schöttner K., Závodská R., Košťál V. (2016) Funkce cirkadiánních hodin v larvách octomilky (Chymomyza costata). Sborník abstraktů z konference 92. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 2.-4. února 2016, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice, pp. 87, ISBN 978-80-7394-563-3
Závodská R., Kobelková A., Šauman I., Bazalová O., Doležel D. (2016) Exprese genů biologických hodin v mozku zavíječe moučného (Ephestia kuehniella). Sborník abstraktů z konference 92. Fyziologické dny - konference české a slovenské fyziologické společnosti, 2.-4. února 2016, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice, pp. 104, ISBN 978-80-7394-563-3
Žurovec M., Yonemura N., Kludkiewicz B., Sehnal F., Kodrík D., Marques Cota Vieira L. M., Kučerová L., Strnad H., Koník P., Sehadová H. (2016) Sericin Composition in the Silk of Antheraea yamamai. Biomacromolecules DOI: 10.1021/acs.biomac.6b00189
Gladysz M., Guzik J., Sehadová H., Baran B., Bembenek J., Dolezych B. (2015) Immunochemical detection of the crustacean cardioactive peptide in the cephalic ganglia cockroaches (Blattodea: Blattidae). European Journal of Entomology 112: 235-244.
DOI: 10.14411/eje.2015.035

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search