Publikace

Celkem nalezeno: 127 záznamů
Šlancarová J., Beneš J., Kristynek M., Kepka P., Konvička M. (2014) Does the surrounding landscape heterogeneity affect the butterflies of insular grassland reserves? A contrast between composition and configuration. Journal of Insect Conservation 18: 1-12.
DOI: 10.1007/s10841-013-9607-3
Spitzer L., Meca P., Beneš J. (2014) Nová lokalita svižníka písčinného (Cylindera arenaria viennensis) (Coleoptera: Carabidae) na severní Moravě / New locality of the Viennese Tiger Beetle (Cylindera arenaria viennensis) (Coleoptera: Carabidae) in the northern Moravia. Acta Musei Beskidensis 6: 131-134.
Bartoňová A., Konvička M., Beneš J., Oušková V. (2013) Vztahy mezi funkčními vlastnostmi českých denních motýlů a jejich využití. In: Schlaghamerský J. (Ed) Ekologie 2013 – 4. konference České společnosti pro ekologii, Sborník abstraktů, Brno, 18. –20. 10. 2013. přednáška.
Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. (2013) Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 31-32.
Čížek O., Vrba P., Beneš J., Hrázský Z., Koptík J., Kučera T., Marhoul P., Zámečník J., Konvička M. (2013) Conservation Potential of Abandoned Military Areas Matches That of Established Reserves: Plants and Butterflies in the Czech Republic. PLoS ONE 8: e53124. 10.1371/journal.pone.0053124.
DOI: 10.1371/journal.pone.0053124
Kuras T., Sitek J., Beneš J. (2013) Motýli. Pp. 244-261. In: Roháček J., Ševčík J., Vlk P. (eds): Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum, Opava, 480 pp
Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M., Čížek L. (2013) Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 183.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria: Conference Volume 717-720.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. Open Landscapes, 29 September - 3 October 2013, Hildesheim, Germany
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Plátek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Vliv aktivního hospodaření na biodiverzitu doubrav v Národním parku Podyjí. Ekologie 2013, 18.-20. října 2013, Brno
Zapletal M., Fric Z., Beneš J., Konvička M. (2013) Expanze zavíječe bahenního Ostrinia palustralis v České republice (Lepidoptera: Pyralidae). Expansion of the pyralid moth Ostrinia palustralis in the Czech Republic (Lepidoptera: Pyralidae). Klapalekiana 49: 95-105.
Bartoňová A., Konvička M., Beneš J. (2012) EU-protected butterflies Phengaris nausithous and Phengaris teleius: situation in the Czech Republic. Wallis DeVries M., Wynhoff I., Van Swaay C. (Eds.): Future of Butterflies In Europe III. Book of abstracts. 29-31 March 2012. Wageningen, Netherlands: poster
Beneš J., Spitzer L. (2012) Modrásek podobný (Plebeius argyrognomon /Bergsträsser, 1779/) (Lepidoptera: Lycaenidae) – nový druh pro severovýchodní Moravu. (The Reverdin’s Blue Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) – a new species for Northeastern Morav Acta Carpathica Occidentalis 3: 125-127.
Leština D., Konvička M., Zima J., Jungová R., Zimmermann K., Beneš J., Tropek R., Fric Z., Kepka P., Spitzer L. (2012) Studying endangered species occurring in low population densities: Argynnis butterflies in Czech Carpathians. Future of Butterflies in Europe III, Wageningen, NL
Šlancarová J., Bednářová B., Beneš J., Konvička M. (2012) How life history affects threat status: Requirements of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies, Polyommatus damon and Polyommatus thersites, in the Czech Republic Biologia 67: 1175-1185.
DOI: 10.2478/s11756-012-0109-7
Spitzer L., Leština D., Zima J., Jungová R., Zimmermann K., Beneš J., Tropek R., Fric Z., Kepka P., Konvička M. (2012) Endangered Species Living in Low Population Densities: Argynnis Butterflies in Czech Carpathians 9th European Dry Grassland Meeting, Prespa, Greece
Tropek R., Kadlec T., Beneš J. (2012) Denní motýli In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management, ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 21-33.
Vlašánek P., Konvička M., Beneš J. (2012) Jasoň dymnivkový po více než 10 letech Živa 2, 79-82.
Vrba P., Čížek O., Marhoul P., Zámečník J., Beneš J., Konvička M. (2012) Opuštěné vojenské prostory jako významná refugia motýlí fauny / Abandoned Military Land – an Important Refuge for Butterflies Živa 5: 251-254.
Dammer J., Weyda F., Beneš J., Sopko V., Jakůbek J., Vondráček V. (2011) Microdiography of biological samples with Timepix Journal of Instrumentation 6: C11005.
DOI: 10.1088/1748-0221/6/11/C11005

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA