RNDr. Petr Vlašánek, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř multitrofických interakcí

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775031
E-mail: petisko@centrum.cz

Popis

Behaviorální ekologie motýlů.|

Publikace
Celkem nalezeno: 22 záznamů
Jain A., Chan S.K.M., Vlašánek P., Webb E.L. (2020) Impacts of habitat on butterfly dispersal in tropical forests, parks and grassland patches embedded in an urban landscape. Biotropica 52 : 404-409.
DOI: 10.1111/btp.12760
Vlašánek P., Faltýnek Fric Z., Zimmermann K., Novotný D., Čížek O., Klečková I., Vrba P., Kadlec T., Konvička M. (2018) Do butterfly activity data from mark-recapture surveys reflect temporal patterns? Journal of Insect Behaviour 31 : 385-401.
DOI: 10.1007/s10905-018-9686-9
Vlašánek P., Bartoňová A., Marec F., Konvička M. (2017) Elusive Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) larvae: habitat selection, sex determination and sex ratio (Lepidoptera: Papilionidae). SHILAP Revista de Lepidopterologia 45 : 561-569.
Vlašánek P., Kolář V., Tájková P. (2016) New records of Gomphus pulchellus on the eastern edge of its range in the Czech Republic (Odonata: Gomphidae). Libellula 35 : 93-98.
Vlašánek P., Novotný V. (2015) Demography and mobility of three common understory butterfly species from tropical rain forest of Papua New Guinea. Population Ecology 57 : 445-455.
DOI: 10.1007/s10144-015-0480-7
Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M., Čížek L. (2013) Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 183.
Vlašánek P., Sam L., Novotný V. (2013) Dispersal of butterflies in a New Guinea rainforest: using mark-recapture methods in a large, homogeneous habitat. Ecological Entomology 38 : 560-569.
DOI: 10.1111/een.12051
Bartoňová A., Vlašánek P., Konvička M., Marec F. (2012) Ekologie a určení pohlaví larválních stádií jasoně dymnivkového. In: Bryja J., Albrechtová J., Tkadlec E. (Eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: poster
Bartoňová A., Vlašánek P., Konvička M., Marec F. (2012) Microhabitat Selection and Sex Determination in Parnassius Mnemosyne larvae. In: Wallis DeVries M., Wynhoff I., Van Swaay C. (Eds.): Future of Butterflies In Europe III. Book of abstracts. 29-31 March 2012. Wageningen, Netherlands: poster
Vlašánek P., Konvička M., Beneš J. (2012) Jasoň dymnivkový po více než 10 letech Živa 2, 79-82.
Zimmermann K., Fric Z., Jiskra P., Kopečková M., Vlašánek P., Zapletal M., Konvička M. (2011) Mark-recapture on large spatial scale reveals long distance dispersal in the Marsh Fritillary, Euphydryas aurinia. Ecological Entomology 36 : 499-510.
Vlašánek P. (2009) A record of the Blue (Scarce) Chaser (Libellula fulva) in South Moravia, Czech Republic (Odonata). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94 : 13-14.
Vlašánek P., Hauck D., Konvička M. (2009) Adult sex ratio in the Parnassius mnemosyne butterfly: effects of survival, migration and weather. Israel J. Ecol. Evol. 55 : 233-253.
DOI: 10.1560/IJEE.55.3.233
Vlašánek P., Konvička M. (2009) Sphragis in Parnassius mnemosyne: male-derived insemination plugs loose efficiency with progress of female flight (Lepidoptera: Papilionidae). Biologia 64 : 1206-1211.
Zimmermann K., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Slámová I., Blažková P., Čiháková V., Bartoš M., Konvička M. (2009) Sedmiletý monitoring hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)v Bochovském systému In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologickékolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 20-21.
Zimmermann K., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletel M., Slámová I., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P., Konvička M. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 225.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: Osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J. (Eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno. 225.
Vlašánek P., Konvička M. (2008) Mění se párovací chování denních motýlů s fenologickým stavem populací? aštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 36.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v západních Čechách: Pokus o nejmasovější mark-recapture ve středoevropských dějinách. Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 29.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: pokus o nejmasivnější mark-recapture ve středoevropských dějinách. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 221.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA