Mgr. David Novotný

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 18 záznamů
Heděnec P., Novotný D., Usťak S., Honzík R., Váňa V., Petříková V., Frouz J. (2015) Effect of long term cropping hybrid sorrel (Rumexpatientia x Rumex tianshanicus) on soil biota. Biomass and Bioenergy 78 : 92-98.
DOI: 10.1016/j.biombioe.2015.04.016
Novotný D., Zapletal M., Kepka P., Beneš J., Konvička M. (2015) Large moths captures by a pest monitoring system depend on farmland heterogeneity. Journal of Applied Entomology 139 : 390-400.
DOI: 10.1111/jen.12185
Heděnec P., Novotný D., Usťak S., Cajthaml T., Slejška A., Šimáčková H., Honzík R., Kovářová M., Frouz J. (2014) The effect of native and introduced biofuel crops on the composition of soil biota communities. Biomass and Bioenergy 60 : 137-146.
Heděnec P., Novotný D., Usťak S., Honzík R., Kovářová M., Šimáčková H., Frouz J. (2014) Allelopathic effect of new introduced biofuel crops on the soil biota: A comparative study. European Journal of Soil Biology 63 : 14-20.
Leština D., Fric Z., Kepka P., Novotný D., Spitzer L., Tropek R., Zapletal M., Zima J., Zimmermann K., Konvička M. (2013) Dva přístupy ke studiu populační struktury ohrožených perleťovců Moravských Karpat – jaké jsou závěry pro ochranu přírody? VII. Lepidopterologické kolokvium, Olomouc
Novotný D., Konvička M., Fric Z. (2012) Can brief marking campaigns provide reliable dispersal estimates? A Nickerl's Fritillary (Melitaea aurelia, Lepidoptera: Nymphalidae) case study Entomologica Fennica 23 : 155-164.
Zimmermann K., Blažková P., Čížek O., Fric Z., Hůla V., Kepka P., Novotný D., Slámová I., Konvička M. (2011) Demography of adults of the Marsh fritillary butterfly, Euphydras aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: Patterns across sites and seasons. Eur. J. Entomol. 108 : 243-254.
Novotný D., Konvička M. (2010) Podaří se zachránit okáče bělopásného? Živa 58 : 174-175.
Novotný D., Beneš J., Konvička M. (2009) Repeated observations of interspecific „mating“ between males of the arctiid moth Amata phegea and females of the burnet moth Zygaena filipendulae (Lepidoptera: Zyganeidae and Arctiidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo. 30 : 81-82.
Novotný D., Hanč Z. (2009) Jsme svědky poslední fáze vymírání okáče bělopásného (Hipparchia hermione) v ČR? In: Kulfan J., Dvořáčková K. (eds.) IV. Lepidopterologické kolokvium. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 29.1.2009. Program a zborník abstraktov. 15.
Novotný D., Hanč Z. (2009) Jsme svědky poslední fáze vymírání okáče bělopásného (Hipparchia hermione) v ČR? In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 137.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: Osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J. (Eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno. 225.
Novotný D., Konvička M. (2008) Vliv fragmentace krajiny na uývající a neubývající druhy: Mobilita dospělců dvou druhů hnědásků (Lepidoptera, Nymphalidae). Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 33.
Novotný D., Konvička M. (2008) Effects of landscape fragmentation on declining and non-declining species: adult mobility in two species of checkerspot butterflies (Lepidoptera, Nymphalidae). n: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 145-146..
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v západních Čechách: Pokus o nejmasovější mark-recapture ve středoevropských dějinách. Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 29.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: pokus o nejmasivnější mark-recapture ve středoevropských dějinách. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 221.
Zimmermann K., Konvička M., Hůla V., Jiskra P., Kopečková M., Novotný D., Vlašánek P., Zapletal M., Fric Z. (2008) Dispersal abilities in marsh fritillary, Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae): A large scale study. Proceedings ICE 2008, XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July, 2008 2160.
Kubátová A., Novotný D., Prášil K., Mráček Z. (2000) The nematophagous hyphomycete Esteya vermicola found in the Czech Republic. Czech Mycol. 52 : 227-235.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA