Mgr. Štěpán Vodka

Funkce: Bývalý zaměstnanec - Oddělení ekologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775221
E-mail: stepan@entu.cas.cz

Popis

Ekologie xylofágního hmyzu tropických a temperátních lesů|

Publikace
Celkem nalezeno: 19 záznamů
Horák J., Kout J., Vodka Š., Donato D. (2016) Dead wood dependent organisms in one of the oldest protected forests of Europe: Investigating the contrasting effects of within-stand variation in a highly diversified environment. Forest Ecology and Management 363 : 229-236.
DOI: 10.1016/j.foreco.2015.12.041
Šebek P., Vodka Š., Bogusch P., Pech P., Tropek R., Weiss M., Zimová K., Čížek L. (2016) Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities. Forest Ecology and Management 380 : 172-181.
DOI: 10.1016/j.foreco.2016.08.052
Forister M., Novotný V., Panorska A., Baje L., Basset Y. F., Butterill P. T., Čížek L., Coley P., Dem F., Diniz I., Drozd P., Fox M., Glassmire A., Hazen R., Hrček J., Jahner J., Kaman O., Kozubowski T., Kursar T., Lewis O., Lill J., Marquis R., Miller S., Morais H., Murakami M., Nickel H., Pardikes N., Ricklefs R., Singer M., Smilanich A., Stireman J., Villamarín-Cortez S., Vodka Š., Volf M., Vagner D., Walla T., Weiblen G. D., Dyer L. (2015) The global distribution of diet breadth in insect herbivores. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112 : 442-447.
DOI: 10.1073/pnas.1423042112
Horák J., Vodka Š., Kout J., Halda J., Bogusch P., Pech P. (2014) Biodiversity of most dead wood-dependent organisms in thermophilic temperate oak woodlands thrives on diversity of open landscape structures. Forest Ecology and Management 315 : 80-85.
DOI: 10.1016/j.foreco.2013.12.018
Vávra J., Čížek L., Vodka Š., Hauck D., Konvička O. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – Coleoptera: Eucnemidae Klapalekiana 50 : 127–128.
Vodka Š., Büche B., Čížek L. (2014) Faunistic records from the Czech Republic – 376. Coleoptera: Ptinidae. Klapalekiana 50 : 263.
Horák J., Vodka Š., Pavlíček J., Boža P. (2013) Unexpected visitors: flightless beetles in window traps. Journal of Insect Conservation 17 : 441-449.
DOI: 10.1007/s10841-012-9526-8
Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M., Čížek L. (2013) Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 183.
Vodka Š., Čížek L. (2013) The effects of edge-interior and understorey-canopy gradients on the distribution of saproxylic beetles in a temperate lowland forest. Forest Ecology and Management 304 : 33-41.
DOI: 10.1016/j.foreco.2013.04.007
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š., Baňař P., Spitzer L., Konvička M. (2011) Rekultivace černouhelných hald - drahá likvidace ochranářsky cenných stanovišť. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 234.
Průdek P., Nakládal O., Vodka Š. (2010) Faunistic records from the Czech Republic - 293. Coleoptera: Corylophidae Klapalekiana 46 : 137-138.
Vodka Š., Čížek L. (2010) Where does saproxylic diversity occur in European lowlands? 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 31.
Vodka Š., Pech P., Čížek L. (2010) Faunistic Records from the Czech Republic - 305: Hymenoptera: Formicidae Klapalekiana 46 : 237–238.
Holý K., Macek M., Vodka Š. (2009) Faunistic Records from the Czech Republic – 284: Hymenoptera: Ichneumonidae Klapalekiana 45 : 255–257.
Vodka Š., Čížek L. (2009) Příčiny úbytku saproxylického hmyzu nížinných lesů Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 216.
Vodka Š., Čížek L. (2009) Ochrana brouků vázaných na staré stromy Doupné stromy, 24.9.2009, Roztoky u Křivoklátu. Sborník referátů 12 – 13.
Vodka Š., Čížek L., Průdek P. (2009) Faunistic Records from the Czech Republic - 288: Coleoptera: Cucujoidea Klapalekiana 45 : 281-282.
Vodka Š., Konvička M., Čížek L. (2009) Habitat preferences of oak-feeding xylophagous beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management. J. Insect Conserv. 13 : 553-562.
Vodka Š., Konvička M., Spitzer L., Tropek R., Čížek L. (2007) Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management. FAUNA PANNONICA 2007. Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. 68.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA