RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.

Rodné:Fric

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř temperátní biodiversity

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775341
E-mail: fric@entu.cas.cz
Web: baloun.entu.cas.cz/~fric/
Místnost: 303

Popis

Ekologie, evoluce a fylogeneze, a to především u řádu Lepidoptera|Ecology, evolution and phylogeny, mainly of Lepidoptera

Výuka Metody zpětných odchytů
Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Publikace
Celkem nalezeno: 155 záznamů
Rindoš M., Schintlmeister A., Faltýnek Fric Z. (2022) Diversity of the tussock moths (Lepidoptera, Erebidae, Lymantriinae) of the wider Maputaland-Pondoland-Albany, with special reference to the fauna of Mozambique. Nota Lepidopterologica 45 : 87-99.
DOI: 10.3897/nl.45.61588
Verovnik R., Seizmair M., Hula V., Mráček Z., Faltýnek Fric Z. (2022) Contribution to the knowledge of the Papilionoidea fauna of Dhofar (Sultanate of Oman) (Insecta: Lepidoptera). SHILAP Revista de lepidopterologia 50 : 121-135.
Zamani A., Dal Pos D., Faltýnek Fric Z., Orfinger A.B., Scherz M.D., Sucháčková Bartoňová A., Gante H.F. (2022) The future of zoological taxonomy is integrative, not minimalist. Systematics and Biodiversity 20 : 1-14.
DOI: 10.1080/14772000.2022.2063964
Zamani A., Faltýnek Fric Z., Gante H.F., Hopkins T., Orfinger A.B., Scherz M.D., Sucháčková Bartoňová A., Dal Pos D. (2022) DNA barcodes on their own are not enough to describe a species. Systematic Entomology 47 : 385-389.
DOI: 10.1111/syen.12538
Chazot N., Condamine F.L., Dudas G., Peňa C., Kodandaramaiah U., Matos Maravi P. F., Aduse-Poku K., Elias M., Warren A., Lohman D., Penz C.M., DeVries P., Faltýnek Fric Z., Nylin S., Müller C., Kawahara A.Y., Silva-Brandao K.L., Lamas G., Klečková I., Zubek A., Ortiz-Acevedo E., Vila R., Vane-Wright R.I., Mullen S.P., Jiggins C.D., Wheat C.W., Freitas A., Wahlberg N. (2021) Conserved ancestral tropical niche but different continental histories explain the latitudinal diversity gradient in brush-footed butterflies. Nature Communications 12 : article number: 5717.
DOI: 10.1038/s41467-021-25906-8
Faltýnek Fric Z., Rindoš M., Konvička M. (2021) Radical pruning of distribution data may result in loss of knowledge (Response to Larsen & Shirey). Ecology Letters 24 : 1290-1292.
DOI: 10.1111/ele.13739
Irungbam J. S., Faltýnek Fric Z. (2021) Checklist of the family Sphingidae Latreille, 1802 (Lepidoptera: Bombycoidea) from Shirui Hills, Manipur, India. Records of the Zoological Survey of India 121 : 173-194.
DOI: 10.26515/rzsi/v121/i1/2021/153911
Irungbam J. S., Harmenn H., Baleshwor S. S., Faltýnek Fric Z. (2021) New Record of Chinese Hairstreak Amblopala avidiena avidiena (Hewitson, 1877), Family Lycaenidae from Shirui Hill, Manipur State, India. Journal of the Bombay Natural History Society 118 : 3 pp..
DOI: 10.17087/jbnhs/2021/v118/137306
Konvička M., Beneš J., Faltýnek Fric Z., Klečková I., Spitzer L. (2021) Okáč menší (Erebia sudetica) v čase globální změny. CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Certifikační orgán: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, Česká republika. Datum certifikace: 04.08.2021
Marešová J., Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Hoye T.T., Gilg O., Kresse J.-C., Shapoval N.A., Yakovlev R.V., Faltýnek Fric Z. (2021) The story of endurance: Biogeography and the evolutionary history of four Holarctic butterflies with different habitat requirements. Journal of Biogeography 48 : 590-602.
DOI: 10.1111/jbi.14022
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Konvička M. (2021) Modrásek pumpavový, záhadný obyvatel podhorských trávníků. Živa číslo 1 : 32-34.
Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Marešová J., Bláhová D., Číp D., Skala P., Andres M., Hula V., Dolek M., Geyer A., Böck O., Kadlec T., Faltýnek Fric Z. (2021) Extremely endangered butterflies of scattered Central European dry grasslands under current habitat alteration. Insect Systematics and Diversity 5 : article number: 6.
DOI: 10.1093/isd/ixab017
Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Marešová J., Wiemers M., Ignatev N., Wahlberg N., Schmitt T., Faltýnek Fric Z. (2021) Wolbachia affects mitochondrial population structure in two systems of closely related Palaearctic blue butterflies. Scientific Reports 11 : article number 3019.
DOI: 10.1038/s41598-021-82433-8
Walter J., Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z. (2021) The impact of a forest fire event on moth assemblages in Western Bohemia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology 69 : 156-171.
DOI: 10.3161/15052249PJE2021.69.3.002
Balázs A., Faltýnek Fric Z., Holuša O. (2020) Flying activity and population dynamics of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia. International Journal of Odonatology 23 : 155-163.
DOI: 10.1080/13887890.2020.1739150
Faltýnek Fric Z., Rindoš M., Konvička M. (2020) Phenology responses of temperate butterflies to latitude depend on ecological traits. Ecology Letters 23 : 172-180.
DOI: 10.1111/ele.13419
Irungbam J. S., Gurule S.A., Faltýnek Fric Z. (2020) Lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae) of Manipur, north east India: an updated checklist. Journal of Insect Biodiversity 19 : 24-43.
DOI: 10.12976/jib/2020.19.2.1
Irungbam J. S., Meitei L.R., Huidrom H., Soibam B., Ngangom A., Ngangom B., Meitei R., Faltýnek Fric Z. (2020) An inventory of the butterflies of Manipur, India (Insecta: Lepidoptera). Zootaxa 4882 : 1-91.
DOI: 10.11646/zootaxa.4882.1.1
Purchart L., Hula V., Faltýnek Fric Z. (2020) Comparison of the biogeographic origin of three terrestrial arthropod groups in the Socotra Archipelago (Yemen). Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 31 : 623-635.
DOI: 10.1007/s12210-020-00926-6
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Marešová J., Konvička M. (2020) Velcí býložravci a změny klimatu 1: Vliv megafauny na podobu ekosystémů. Vesmír 99 (3) : 154-157.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA