Mgr. Michal Zapletal

Funkce: Bývalý zaměstnanec - Oddělení ekologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775037
E-mail: zaplem00@seznam.cz

Popis

Zarůstající mediteránní krajina: změny společenstev motýlů ve velkém prostorovém měřítku s ohledem na způsob obhospodařování a výškový gradient.

Publikace
Celkem nalezeno: 32 záznamů
Hanč Z., Beneš J., Faltýnek Fric Z., Pavlíčko A., Zapletal M. (2019) Denní motýli a vřetenušky jižních Čech. Vydal Jihočeský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., Entomologickým ústavem. ISBN 978-80-87520-53-6. 437 pp..
Potocký P., Bartoňová A., Beneš J., Zapletal M., Konvička M. (2018) Life-history traits of Central European moths: gradients of variation and their association with rarity and threats. Insect Conservation and Diversity 11 : 493-505.
DOI: 10.1111/icad.12291
Rindoš M., Riedel M., Zapletalová L., Zapletal M., Vrba P. (2017) Faunistic records from the Czech Republic – 430. Hymenoptera: Ichneumonidae. Klapalekiana 53 : 373-374.
Vrba P., Zapletalová L., Zapletal M., Konvička M. (2017) Pre-winter larval activity and feeding behavior of Erebia aethiops and E. cassioides in Austrian Alps. Biologia 72 : 1334-1340.
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Faltýnek Fric Z., Micevski N., Kati V., Konvička M. (2016) Life history traits reflect changes in mediterranean butterfly communities due to forest encroachment. PLoS ONE 11 : e0152026.
Zapletal M., Knížek J. (2016) Faunistic Records from the Czech Republic - 407. Lepidoptera: Geometridae. Klapalekiana 52 : 106.
Zapletalová L., Zapletal M., Konvička M. (2016) Habitat impact on ultraviolet reflectance in moths. Environmental Entomology 45 : 1300-1305.
DOI: 10.1093/ee/nvw097
Bartoňová A., Fric Z., Sucháček P., Kolář V., Marešová J., Šlancarová J., Zapletal M., Šašić M., Konvička M. (2015) Proterebia afra – Relic of the glacial steppe in the Balkans? In: Programme from XIXth European Congress of Lepidopterology, September 24-October 2, 2015, Senckenberg, Museum of Zoology Dresden, p. 83 – oral presentations.
Novotný D., Zapletal M., Kepka P., Beneš J., Konvička M. (2015) Large moths captures by a pest monitoring system depend on farmland heterogeneity. Journal of Applied Entomology 139 : 390-400.
DOI: 10.1111/jen.12185
Šebek P., Bače R., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Dvorský M., Kovář J., Machač O., Mikátová B., Perlik M., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Svoboda M., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2015) Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358 : 80-89.
DOI: 10.1016/j.foreco.2015.09.008
Šlancarová J., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L., Konvička M. (2015) Co-occurrence of three Aristolochia-feeding Papilionids (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. Journal of Natural History 49 : 1825-1848.
DOI: 10.1080/00222933.2015.1006281
Kadlec T., Zapletal M., Marhoul P. (2013) Motýli vybraných evropsky významných lokalit Libereckého kraje (Česká republika). Butterflies and moths (Lepidoptera) of selected Sites of Community Importance in Liberec Region (Czech Republic). Klapalekiana 49 : 43-71.
Leština D., Fric Z., Kepka P., Novotný D., Spitzer L., Tropek R., Zapletal M., Zima J., Zimmermann K., Konvička M. (2013) Dva přístupy ke studiu populační struktury ohrožených perleťovců Moravských Karpat – jaké jsou závěry pro ochranu přírody? VII. Lepidopterologické kolokvium, Olomouc
Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M., Čížek L. (2013) Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 183.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria: Conference Volume 717-720.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. Open Landscapes, 29 September - 3 October 2013, Hildesheim, Germany
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Plátek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Vliv aktivního hospodaření na biodiverzitu doubrav v Národním parku Podyjí. Ekologie 2013, 18.-20. října 2013, Brno
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Micevski N., Kati V., Beshkov S., Konvička M. (2013) Land Use Abandonment in Eastern Mediterranean – effects on butterfly communities. In: IALE European Congress 2013: Changing Mediterranean Landscapes. Book of abstracts. Manchester, United Kingdom. poster.
Zapletal M., Fric Z., Beneš J., Konvička M. (2013) Expanze zavíječe bahenního Ostrinia palustralis v České republice (Lepidoptera: Pyralidae). Expansion of the pyralid moth Ostrinia palustralis in the Czech Republic (Lepidoptera: Pyralidae). Klapalekiana 49 : 95-105.
Kočíková L., Zapletal M., Panigaj Ľ. (2012) UV reflectance patterns in moths. VII. Lepidopterologické kolokvium: sborník abstraktů z konference: 24. január 2013, Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci. 32-33.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA