Mgr. Michal Perlík

Funkce: Doktorand - Laboratoř ekologie lesa

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5351
E-mail: mikime@hotmail.cz

Publikace
Celkem nalezeno: 11 záznamů
Biella P., Ssymank A., Galimberti A., Perlík M., Ramazzotti F., Rota A., Tommasi N. (2022) Updating the list of flower-visiting bees, hoverflies and wasps in the central atolls of Maldives, with notes on land-use effects. Biodiversity Data Journal 10 : article number: e85107.
DOI: 10.3897/BDJ.10.e85107
Černý J., Weyda F., Perlík M., Kodrík D. (2022) Functional ultrastructure of hymenopteran stingers: devastating spear or delicate syringe. Microscopy and Microanalysis 28 : 1808-1818.
DOI: 10.1017/S1431927622000800
Georgiev K.B., Bässler C., Feldhaar H., Heibl C., Karasch P., Müller J., Perlík M., Weiss I., Thorn S. (2022) Windthrow and salvage logging alter β-diversity of multiple species groups in a mountain spruce forest. Forest Ecology and Management 520 : article number: 120401.
DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120401
Perlík M., Bezděk A. (2022) Nejen včela má svůj význam. Včelařství 75 : 153-155.
Perlík M., Krištůfek V. (2022) Sršeň mandarínská fakticky a bez paniky Moderní včelař 19 (5) : 30-32.
Ambrožová L., Sládeček F., Zítek T., Perlík M., Kozel P., Jirků M., Čížek L. (2021) Lasting decrease in functionality and richness: Effects of ivermectin use on dung beetle communities. Agriculture, Ecosystems and Environment 321 : article number: 107634.
DOI: 10.1016/j.agee.2021.107634
Georgiev K.B., Beudert B., Bässler C., Feldhaar H., Heibl C., Karasch P., Müller J., Perlík M., Weiss I., Thorn S. (2021) Forest disturbance and salvage logging have neutral long-term effects on drinking water quality but alter biodiversity. Forest Ecology and Mnanagement 495 : article number: 119354.
DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119354
Ambrožová L., Perlík M., Kozel P., Zítek T., Bezděk A., Čížek L. (2020) Výsledky faunistického průzkumu koprofágních brouků (Coleoptera: Geotrupidae, Scarabaeidae) na vybraných lokalitách na území Národního parku Podyjí v letech 2018-2020. Thayensia 17 : 31-41.
Thorn S., Chao A., Georgiev K.B., Müller J., Bässler C., Campbell J.L., Castro J., Chen Y.-H., Choi C., Cobb T.P., Donato D., Durska E., Macdonald E., Feldhaar H., Fontaine J.B., Fornwalt P.J., Hernández R.M.H., Hutto R., Koivula M., Lee E.-J., Lindenmayer D., Mikusinski G., Obrist M.K., Perlík M., Rost J., Waldron K., Wermelinger B., Weiss I., Zmihorski M., Leverkus A.B. (2020) Estimating retention benchmarks for salvage logging to protect biodiversity. Nature Communications 11 : Article number: 4762.
DOI: 10.1038/s41467-020-18612-4
Perlík M., Šebek P. (2019) Na barvě záleží. O efektivitě barevných misek při sběru florikolního hmyzu. Živa 32-34.
Šebek P., Bače R., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Dvorský M., Kovář J., Machač O., Mikátová B., Platek M., Perlík M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Svoboda M., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2015) Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358 : 80-89.
DOI: 10.1016/j.foreco.2015.09.008

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA