RNDr. Irena Klečková, Ph.D.

Rodné:Slámová

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř multitrofických interakcí , Vědecký pracovník - Laboratoř molekulární ekologie a fylogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5031
E-mail: irena.slamova@gmail.com

Popis

Evolution of morphological traits, habitat use and bio-geography of holarctic butterflies (genus Erebia, genus Oeneis). Behavioural, physiological and evolutional adaptations to mountain and arctic environment in butterflies

Publikace
Celkem nalezeno: 23 záznamů
Vlašánek P., Faltýnek Fric Z., Zimmermann K., Novotný D., Čížek O., Klečková I., Vrba P., Kadlec T., Konvička M. (2018) Do butterfly activity data from mark-recapture surveys reflect temporal patterns? Journal of Insect Behaviour 31 : 385-401.
DOI: 10.1007/s10905-018-9686-9
Pitteloud C., Arrigo N., Suchan T., Mastretta-Yanes A., Vila R., Dincă V., Hernández-Roldán J., Brockmann E., Chittaro Y., Klečková I., Fumagalli L., Buerki S., Pellisier L., Alvarez N. (2017) Climatic niche evolution is faster in sympatric than allopatric lineages of the butterfly genus Pyrgus. Proceedings of the Royal Society B – Biological Sciences 284 : 20170208.
DOI: 10.1098/rspb.2017.0208
Klečková I., Klečka J. (2016) Facing the heat: thermoregulation and behaviour of lowland species of a cold-dwelling butterfly genus Erebia. PLOS ONE 11 : e0150393.
DOI: 10.1371/journal.pone.0150393
Klečková I., Konvička M., Beneš J., Šlancarová J. (2016) Rozdílné cykly početností okáče rudopásného (Erebia euryale) v horách České republiky. Živa 1 : 38-39.
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Kuras T., Klečková I. (2016) Has the currently warming climate affected populations of the mountain ringlet butterfly, Erebia epiphron (Lepidoptera: Nymphalidae), in low-elevation mountains? European Journal of Entomology 113 : 295-301.
Klečková I., Cesanek M., Fric Z., Pellissier L. (2015) Diversification of the cold-adapted butterfly genus Oeneis related to Holarctic biogeography and climatic niche shifts. Molecular Phylogenetics and Evolution 92 : 255-265.
DOI: 10.1016/j.ympev.2015.06.012
Klečková I., Vrba P., Konvička M. (2015) Quantitative evidence for spatial variation in the biennial life cycle of the mountain butterfly Erebia euryale (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic. European Journal of Entomology 112 : 114-119.
DOI: 10.14411/eje.2015.003
Peňa C., Witthauer H., Klečková I., Fric Z., Wahlberg N. (2015) Adaptive radiations in butterflies: evolutionary history of the genus Erebia (Nymphalidae: Satyrinae). Biological Journal of the Linnean Society 116 : 449-467.
DOI: 10.1111/bij.12597
Klečková I., Konvička M., Klečka J. (2014) Thermoregulation and microhabitat use in mountain butterflies of the genus Erebia: importance of fine-scale habitat heterogeneity. Journal of Thermal Biology 41 : 50-58.
DOI: 10.1016/j.jtherbio.2014.02.002
Slámová I., Klečka J., Konvička M. (2013) Woodland and grassland mosaic from a butterfly perspective: habitat preferences of Erebia aethiops (Lepidoptera: Satyridae) Insect Conservation and Diversity 6 : 243-254.
DOI: 10.1111/j.1752-4598.2012.00212.x
Slámová I., Pellisier L., Cesanek M., Faltýnek F. (2013) Fylogeneze vysokohorských motýlů rodu Oeneis a vývoj chladnomilné fauny holarktické oblasti. In: Zoologické dny Brno, 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013, Brno
Slámová I., Vrba P., Konvička M. (2013) Variabilní doba larválního vývoje okáče rudopásného, *Erebia euryale*, v pohořích České republiky. In: VII. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. ledna 2013, Olomouc, 44 s.
Slámová I., Konvička M. (2012) Naši velehorští okáči Krkonoše - Jizerské hory 2012 : (7) 4-8.
Slámová I., Vrba P., Konvička M. (2012) Příběh vzácného motýla, který se stal na Šumavě obyčejným aneb co k životu potřebuje perleťovec mokřadní Šumava 2012 : 16-17.
Slámová I., Klečka J. (2011) Termoregulace a způsob využití biotopu u chladnomilných motýlů: srovnávací analýza horských a nížinných druhů rodu Erebia In: Sborník abstraktů from Konference ČSPE, říjen 21-23, 2011, Kostelec nad Černými lesy, p. 63.
Slámová I., Klečka J., Konvička M. (2011) Diurnal behavior and habitat preferences of Erebia aethiops, an aberrant lowland species of a mountain butterfly clade. J. Insect Behav. 24 : 230-246.
DOI: 10.1007/s10905-010-9250-8
Slámová I., Peňa C., Witthauer H., Wahlberg N. (2011) Fylogeneze horských okáčů rodu Erebia Dalman, 1816 In: Program a zborník abstraktov from VI Lepidopterologické kolokvium, 30. 9. 2011, PF UPJŠ, ÚBEV, Košice, Slovensko, p. 17.
Zimmermann K., Blažková P., Čížek O., Fric Z., Hůla V., Kepka P., Novotný D., Slámová I., Konvička M. (2011) Demography of adults of the Marsh fritillary butterfly, Euphydras aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: Patterns across sites and seasons. Eur. J. Entomol. 108 : 243-254.
Slámová I., Spitzer L., Konvička M. (2010) Kde u nás prežívá okácklubenkový? Význam stanovištnímozaiky pro ustupujícího motýla. Živa 2010 : 32-34.
Zimmermann K., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Slámová I., Blažková P., Čiháková V., Bartoš M., Konvička M. (2009) Sedmiletý monitoring hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia)v Bochovském systému In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologickékolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 20-21.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA