RNDr. Ing. Vojtěch Kolář, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř biodiverzity a ekologie vodního hmyzu

Kontaktní údaje

Telefon: 387772282
E-mail: kolarvojta@seznam.cz

Popis

Téma diplomové práce: Vliv rizika predace na trofické interakce vodního hmyzu v malých stojatých vodách. Mapování společenstev dravého vodního hmyzu na rybnících.

Publikace
Celkem nalezeno: 38 záznamů
Fehlinger L., Misteli B., Morant D., Juvigny-Khenafou N., Cunillera-Montcusi D., Chaguaceda F., Stamenković O., Fahy J., Kolář V., Halabowski D., Nash L. N., Jakobsson E., Nava V., Tirozzi P., Urrutia-Cordero P., Mocq J., Camacho Santamans A., et al., Selmeczy G.B., Rimcheska B. (2023) The ecological role of permanent ponds in Europe: a review of dietary linkages to terrestrial ecosystems via emerging insects. Inland Waters 13 : 30-46.
DOI: 10.1080/20442041.2022.2111180
Kolář V. (2022) V čem se ministr zemědělstvím plete v názoru na rybníky? ekolist. cz 5 pp..
Kolář V. (2022) Vodní brouci Slavkovského lesa. Arnika number: 1 : 16-19.
Kolář V. (2022) Vodní brouci Doupovských hor. Arnika number: 2 : 24-27.
Kolář V., Francová K., Vrba J., Boukal D. (2022) Litorální porosty rybníků jako ohrožená centra biodiverzity. Živa 5 : 235-239.
Kolář V., Franta P., Hesoun P. (2022) Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech V. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 62 : 49-60.
Sroka P., Bojková J., Kolář V. (2022) Mayfly Ephemera glaucops (Ephemeroptera, Ephemeridae) recorded in the Czech Republic after almost a century Biodiversity Data Journal 10 : e90950.
DOI: 10.3897/BDJ.10.e90950
Tapkir S., Boukal D., Kalous L., Bartoň D., Souza A., Kolář V., Soukalová K., Duchet C., Gottwald M., Šmejkal M. (2022) Invasive gibel carp (Carassius gibelio) outperforms threatened native crucian carp (Carassius carassius) in growth rate and effectiveness of resource use: Field and experimental evidence. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 32 : 1901–1912.
DOI: 10.1002/aqc.3894
Backhaus L., Albert G., Cuchietti A., Nino L.M.J., Fahs N., Lisner A., Kolář V., Kermavnar J., Widmer S., Zimermann Z., Rofrics N., de Bello F., Lepš J., García Medina N. (2021) Shift from trait convergence to divergence along old field succession. Journal of Vegetation Science 32 : article number: e12986.
DOI: 10.1111/jvs.12986
Chmelová E., Kolář V., Jan J., Carreira B., Landeira Dabarca A., Otáhalová Š., Poláková M., Vebrová L., Borovec J., Boukal D., Tropek R. (2021) Valuable secondary habitats or hazardous ecological traps? Environmental risk assessment of minor and trace elements in fly ash deposits across the Czech Republic. Sustainability 13 : article number: 10385.
DOI: 10.3390/su131810385
Kolář V., Franta Pavel, Hesoun Petr (2021) Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech IV. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61 : 34–45.
Kolář V., Špaček J. (2021) Vodnářkovití – přehlížená skupina našich síťokřídlých. Živa 6 : 326-328.
Kolář V., Tichánek F., Tropek R. (2021) Evidence-based restoration of freshwater biodiversity after mining: Experience from Central European spoil heaps. Journal of Applied Ecology 58 : 1921-1932.
DOI: 10.1111/1365-2664.13956
Kolář V., Vlašánek P., Boukal D. (2021) The influence of successional stage on local odonate communities in man-made standing waters. Ecological Engineering 173 : articled number: 106440.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2021.106440
Maxerová Tereza, Kolář V. (2021) Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61 : 46-56.
Blabolil P., Bartoň D., Kaštovský J., Kolář V., Kreidlová V., Kučerová A., Vebrová L., Vrba J. (2020) Výchova mladých hydrobiologů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. [Education of young hydrobiologists at the University of South Bohemia in České Budějovice]. Vodní hospodářství 12 : 24-26.
Hanel L. , Kolář V. (2020) Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu VIII (chov vodomila černého a příbuzných druhů). Biologie, Chemie a Zeměpis 29 : 2-12.
DOI: 10.14712/25337556.2020.4.1
Hanel L. , Kolář V. (2020) Největší vodní brouk světa žije i v CHKO Blaník. Pod Blaníkem 24 : 9-10.
Kolář V. (2020) Vodní brouci (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Heteroceridae, Hydrophilidae, Noteridae) v chráněných územích Louňov a Částrovické rybníky ve středních Čechách. Bulletin Lampetra 9 : 23-33.
Kolář V., Boukal D. (2020) Habitat preferences of the endangered diving beetle Graphoderus bilineatus: implications for conservation management. Insect Conservation and Diversity 13 : 480-494.
DOI: 10.1111/icad.12433

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA