Informace

Zaškolení

Neproškolení uživatelé nemohou používat mikroskopy! K domluvě proškolení kontaktujte prosím Dr. Hanu Sehadovou.

 • Během základního školení (trvá cca 4-5 hod) je nový uživatel obeznámen s tím, jak si správně seřídit mikroskop a je kompletně seznámen se softwarem. Jsou s ním rovnež prodiskutovány nejvhodnější podmínky pro vizualizaci jeho vzorků a analýzu dat.
 • Uživatelé doktorského studia, postdoci a zaměstnanci BC nebo JU, získají po tomto školení vlastní uživatelskou složku a přístup do místnosti s mikroskopy. V případě nutnosti mohou při dalším sezení požádat správce mikroskopu o asistenci.
 • Uživatelé magisterského a bakalářského studia získají vlastní uživatelskou složku a přístup do místnosti s mikroskopy až po konzultaci s jejich školitelem, který pak za ně ručí a zajistí jim asistenci během prvních několika sezení např. již zkušenými uživateli z vlastního týmu. Pokud zkušeného uživatele ve svém týmu nemá, požádá správce mikroskopu o další asistenci.
 • Pokud uživatel delší dobu konfokální mikroskop nepoužival, může požádat správce mikroskopu o přeškolení či o asistenci.

 

Pravidla pro zamlouvání konfokálního mikroskopu

 • Každý uživatel si může během jednoho pracovního dne zamluvit přístroj na libovolný počet hodin pouze v rámci dopoledního (7-13 hod) nebo odpoledního bloku (13-19 hod), a to maximálně 2x v jednom pracovním týdnu (tj. pondělí až pátek).
 • Odpolední blok může přesahovat až do rána následujícího dne, maximálně však do 7 hod.
 • Výjimky z výše uvedeného (např. požadavek na delší dobu využití) jsou možné pouze po domluvě se správcem a to minimálně dva týdny před požadovaným termínem.
 • Nemůže-li uživatel z jakéhokoliv důvodu využít zamluvený čas, neprodleně se v systému odhlásí a oznámí to správci mikroskopu.
 • Správce mikroskopu má právo rozhodnout ve všech sporných případech rezervací a může kdykoli zrušit rezervaci uživateli, který nedodržuje výše stanovená pravidla.

Správce mikroskopu je Dr. Hana Sehadova. O strategických a sporných věcech rozhoduje prof. Ivo Šauman či ředitel ENTU.

 

Pravidla používání mikroskopu
 • Nobody is allowed to use the microscopes without training. To arrange the training please contact Hana Sehadova
 • No food and drinks in the microscope room
 • If you have booked a microscope but are not going to use it, delete your booking, so others can use this slot
 • If you use wet samples on the microscope you must be alert for spills on the stage, objectives, microscope table etc. Spills must be cleaned up immediately!
 • Only use immersion oil on the objectives that are meant to be used with oil!
 • Only use the provided lens tissue to clean objectives. Do not use lens tissue to clean oil from your slide!
 • After you have finished using the microscope check who is next, using the online calendar, and contact this person. The last user is responsible for switching off the microscope
 • Don't use the imaging computers or the analysis computers for data storage. As soon as you have analyzed your images remove them from the systems
 • If you are not sure about something or encounter problems contact Dr. Hana Sehadova

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA