Laboratoř výzkumu telomer

Telomery, což jsou speciální nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotních chromosomů, jsou zcela zásadní pro zachování genomové stability, jsou důležitými regulátory délky života, a to jak na buněčné, tak organismální úrovni. Vzhledem k neschopnosti konvenčních DNA polymeráz plně replikovat konce lineární DNA, jsou telomery zkracovány s věkem organismu. Ačkoliv je proces stárnutí přirozeně spjat se zkracováním telomer, telomerické zkracování je v průběhu života jedince umocněno působením rozličných stresových faktorů, jako je oxidační stres či u člověka také emociální stres. Nadměrné zkrácení telomer akceleruje procesy a projevy stárnutí organismu, nicméně, přesné mechanismy, kterými se to děje, nejsou dosud známy. Na druhou stranu, telomerická délka může být prodlužována, a to působením speciální reverzní transkriptázy, tzv. telomerázy, která přisedá k chromosomálním koncům a dodává zde nové telomerické úseky.

Náš výzkum si klade za cíl přispět k pochopení role telomer a telomerázy v regulaci délky života a rezistence ke stresu. Experimenty v rámci našeho výzkumu jsou prováděny na několika hmyzích druzích využitím molekulárně genetických, cytologických a biochemických přístupů.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA