Mikroskopické pracoviště

Mikroskopické pracoviště poskytuje vědcům a studentům špičkové mikroskopické vybavení a softwary pro analýzu digitálního obrazu potřebné pro jejich vědecký výzkum.

Ve většině případů si mikroskopickou analýzu vzorků provádějí vědečtí pracovníci a studenti sami, a to po důkladném zaškolení pracovníkem střediska. Zaškolení je třeba si předem domluvit. Výše úplaty za zaškolení pracovníka a využití mikroskopů se řídí ceníkem Střediska mikroskopie a histologie. Zaškolení uživatelé se řídí pravidly použití mikroskopů.

Mikroskopické pracoviště nabízí zhotovení fotodokumentace a analýzu získaných dat formou vědecké spolupráce na příslušném projektu. V tomto případě vědecký pracovník střediska poskytne i podporu při řešení vědeckých problémů, pomoc při návrhu experimentálního designu a přípravě kvalitní fotodokumentace k publikačním účelům. Spolupráce musí být předem smluvně domluveny výhradně vedoucím projektu s vedoucí laboratoře Dr. Hanou Sehadovou popř. jedním z vědeckých pracovníků laboratoře prof. Ivo Šaumanem nebo Doc. Radkou Závodskou. Hodinová sazba za využití mikroskopů je v případě spolupráce výrazně zvýhodněna viz. ceník Střediska mikroskopie a histologie.

 

>>> Prezentace mikroskopického pracoviště (PDF, 38 MB) <<<

 

Metody

  • Bright field, DIC, fluorescence, and bioluminescence imaging
  • 2D/3D/4D imaging
  • Multi-colour imaging
  • Multi position imaging
  • Live cell imaging
  • F-techniques (FRAP, FRET)

 

Mikroskopické vybavení

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA