Ceník

 

Ceník mikroskopie
 
1. konfokální mikroskop (Olympus FV1000, FV3000)
cena pro zaměstnance a studenty Biologického centra AV ČR   250 kč/hod
uživatelé mimo Biologické centrum AV ČR   250 kč/hod + DPH
cena v rámci spolupráce s laboratoří Histologie   100 kč/hod
školení uživatelů   2000 kč/hod
 
2. Fluorescenční mikroskopy (Olympus BX51, ZeissAxioplan)
cena pro zaměstnance a studenty Biologického centra AV ČR   50 kč/hod
uživatelé mimo Biologické centrum AV ČR   50 kč/hod
cena v rámci spolupráce s laboratoří Histologie   20 kč/hod
školení uživatelů   500 kč/kurz 
Ceník histologických úkonů na totálních preparátech: imunohistochemie
 
1. Fixace
fixáž (1 ml)   10 kč
 
2. Imunohistochemie (na vzorek)
kozí sérum, sekundární protilátka   30 kč
PBS pufr   10 kč
    40 kč
 
3. Zalití (na 1 sklo)
médium   40kč
podložní sklo   10 kč
krycí sklo   5 kč
lak, podpůrné kroužky   5 kč
    60 kč
 
4. Krabice na skla
malá   120 kč
velká   240 kč


 
Ceník histologických úkonů na paraplastových řezech: barvení Mallory, hematoxylin-eosin a imunohistochemie
 
1. FIXACE (dle objemu)
fixáž (1 ml)   10 kč
falkonka velká   7 kč
falkonka malá   6 kč
ependorfka   2,50 kč
 
2. ZALITÍ (na 1 vzorek)
ethanol (50ml)   5 kč
chloroform (4 ml)   5 kč
parafin (4 ml)   5 kč
vanička   35 kč
    50 kč
 
3. KRÁJENÍ (na 1 sklo)
podložní sklo   10 kč
 
4. ODVODNĚNÍ (na 1-14 skel)
xylen (200 ml)   35 kč
ethanol (300 ml)   25 kč
    60 kč
 
A) MALLORY (na 1-14 skel)
¼ Mallory kit   200 kč
 
B) HEMATOXYLIN-EOSIN (na 1-14 skel)
Hematoxzlin-eosin   100 kč
 
C) IMUNOHISTOCHEMIE (na 1 sklo)
kozí sérum, sekundární protilátka   30 kč
PBS pufr   10 kč
    40 kč
 
5. ZALITÍ (na 1 sklo)
DPX   5 kč
krycí sklo   5 kč
    10 kč
 
6. Krabice na skla
malá   120 kč
velká   240 kč 
Ceník zhotovení polotenkých a ultratenkých řezů pro TEM
 
Fixáž (za 1 ml)   27 kč
Příprava bločku (za 1 bloček)   60 kč
Zhotovení polotenkých řezů (za 1 sklo)   50 kč
Zhotovení ultratenkých řezů (za 1 síťku)   50 kč
Transmisní mikroskop (za 1 hod dle ceníku LEM)   300 kč 
Ceník přípravy vzorků pro SEM
 
Příprava materiálu (za 1 terčík dle ceníku LEM)   300 kč
Skenovací mikroskop (za 1 hod dle ceníku LEM)   400 kč 
Samostatné využití zařízení histologické laboratoře
 
Mikrotom   20 kč/hod
Kryostat   50 kč/hod
Ultramikrotom*   50 kč/hod
 
* Samostatně mohou přístroj využívat pouze zkušení pracovníci.
Pro zhotovení ultratenkých řezů diamantový nůž nezapůjčujeme!

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA