Histologická laboratoř

Histologická laboratoř

Histologická laboratoř nabízí vědeckým pracovníkům spolupráci na řešení výzkumných projektů vyžadujících následující techniky:

 

Zaměření:

 • histologické barvení paraplastových řezů (Mallory, hematoxylin-eosin, atd) živočišných a rostlinných tkání
 • imunohistochemickou detekci antigenu v totálních preparátech a paraplastových řezech tkání
 • in situ hybridizaci nukleových kyselin v totálních preparátech a paraplastových řezech tkání
 • příprava a kontrastování polotenkých řezů
 • příprava ultratenkých řezů pro transmisní elektronovou mikroskopii
 • příprava vzorků pro skenovací elektronovou mikroskopii
 • snímání biologického materiálu v klasickém světelném, fluorescenčním a konfokálním mikroskopu
 • snímání biologického materiálu ve skenovacím a transmisním elektronovém mikroskopu
 • analýza obrazu a příprava kvalitní fotodokumentace pro publikační účely

Dále nabízíme technické zázemí pro samostatné využití mikrotomu, kryostatu a ultramikrotomu viz. ceník Střediska mikroskopie a histologie. Ultramikrotom mohou samostatně využívat pouze zkušení pracovníci.

 

Pravidla užívání histologické laboratoře:

 1. Naše histologická laboratoř pracuje na bázi spolupráce, a to při zapojení jak vědeckého, tak technického pracovníka - nejsme servisní pracoviště.
 2. Práce technického rázu, jejíž rozsah nepřesahuje v rámci jednoho projektu 25 hodin, nemá charakter spolupráce, ale je nutno vyčkat na uvolnění technického pracovníka z prioritních projektů majících charakter spolupráce.
 3. Všechny spolupráce, požadavky na technika i samostatné využití jakéhokoli vybavení histologické laboratoře musí být předem smluvně domluveny výhradně vedoucím projektu s vedoucí laboratoře Dr. Hanou Sehadovou popř. jedním z vědeckých pracovníků laboratoře prof. Ivo Šaumanem nebo Doc. Radkou Závodskou a podléhají platného ceníku Střediska mikroskopie a histologie. Hodinová sazba za využití mikroskopů je v případě spolupráce výrazně zvýhodněna viz. ceník Střediska mikroskopie a histologie. 
 4. Konkrétní termín pro samostatné použití zařízení histologické laboratoře (mikrotom, ultramikrotom, kryostat) popř. vybavení na mikroinjikaci umístěné ve stejné místnosti musí být předem domluven s odbornou laborantkou Jitkou Pflegerovou nebo Bc. Lucií Pauchovou, které koordinují čas použití jednotlivých přístrojů tak, aby se používané techniky vzájemně nepřekrývaly.
 5. Hostující pracovník opouští pracovní místo ve stavu v jakém ho převzal. Zjištěné nebo vzniklé závady na přístrojích ihned hlásí pracovníkům laboratoře a přebírá zodpovědnost za případné poškození vybavení laboratoře zapříčiněné neodborných zacházením nebo nedbalostí. 
 6. Upozornění - pro zhotovení ultratenkých řezů diamantový nůž nezapůjčujeme!
 

Vybavení

Microtome Leica RM 2165 Ultramicrotome Leica EM UC6 Cryostat Leica CM 1850 UV

 

Obrázky z našich mikroskopů

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA