LABORATOŘ MIKROSKOPIE A HISTOLOGIE (LMH)

Entomologický ústav

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

 

Laboratoř mikroskopie a histologie (LMH) Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR,  nabízí služby na dvou samostatných pracovištích (mikroskopie a histologie). Podmínky využívání obou pracovišť včetně možné spolupráce jsou uvedeny níže.

Pracovníci LMH poskytují odbornou pomoc a technickou podporu pro všechny kroky výzkumu, včetně návrhu experimentů, přípravy vzorků, zobrazovacích experimentů a analýzy dat na základě spoluautorství.

Každý publikovaný výstup z LMH bez osobního přispění členů LMH musí být uveden v poděkování: "We thank the Laboratory of Microscopy and Histology of the Institute of Entomology at the Biology Centre of the Czech Academy of Sciences for the support and provision of instruments”.

Využití fotografií pořízených pracovníky LMH, pro komerční nebo osobní účely musí být odsouhlaseno autorem fotografie.

Equipment of Microscopy unit

Pictures from our microscopes
  

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA