Laboratoř integrativní ekologie

Naše skupina se zabývá studiem struktury a dynamiky složitých společenstev interagujících druhů, zejména rostlin a hmyzích návštěvníků jejich květů. Více informací o našem výzkumu lze nalézt zde: https://janklecka.wordpress.com/

Řešené výzkumné projekty

Sítě rostlin, opylovačů a zlodějů: od interakcí na individuální úrovni ke koevolučním trendům na úrovni společenstev

Grantová agentura České republiky (2017-2019)

Naším cílem je získat nové poznatky o utváření struktury sítí rostlin, opylovačů a zlodějů nektaru či pylu na základě koevolučních procesů řízených vlastnostmi na úrovni jedinců a druhů. Za tímto účelem kombinujeme detailní terénní pozorováni s analýzami fylogenetických vztahů a struktury síťí mezidruhových interakcí.

Vlastnosti druhů a optimal foraging jako faktory určující strukturu sítí rostlin a opylovačů

Grantová agentura České republiky (2014-2016)

Cílem tohoto projektu je výzkum role vlastností druhů pro strukturu sítí rostlin a opylovačů. Za tímto účelem provádíme rozsáhlý sběr dat o interakcích rostlin a opylovačů v terénu, analýzy publikovaných dat a teoretické studie.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA