Laboratoř tropické ekologie

Náš tým Laboratoře tropické ekologie se zaměřuje na veškeré aspekty tropické biodiversity, zejména evoluční mechanismy jejího vzniku a ekologické mechanismy určující složení současných ekosystémů. Náš výzkum spojuje detailní popis druhů a jejich interakcí v tropických ekosystémech, zejména tropických deštných lesích, s manipulativními experimenty a molekulární analýzou druhů a populací. Zaměřujeme se zejména na ekologii potravních sítí zahrnujících rostliny a hmyz, dynamiku vegetace v tropických lesích, a rozšíření tropické biodiverzity na velkých zeměpisných škálách. Většina našich projektů probíhá na Papui-Nové Guineji, na naší výzkumné stanici New Guinea Binatang Research Center (www.entu.cas.cz/png).

 

Řešené výzkumné projekty

Potravní sítě zahrnující hmyz a rostliny v tropických deštných lesích

Studujeme mimořádně složité potravní sítě mezi rostlinami a hmyzem v tropických lesích, zejména na Papui-Nové Guineji. Zajímají nás zejména ekologické a evoluční faktory určující jejich strukturu. Naše výzkumy se zaměřují na hostitelskou specializaci a druhovou rozmanitost herbivorního hmyzu na různých skupinách tropických rostlin, jakož i jejich parazitoidů a predátorů (mravenců, pavouků a ptáků). Naše analytické přístupy zahrnují studium vlivu fylogeneze živných rostlin na potravní interakce hmyzu jakož i manipulativní experimenty zaměřené na kvantifikaci významu predátorů pro společenstva herbivorů a zprostředkovaně i rosltin. Hlavní publikace: Novotny et al. (2002, Nature 416: 841-4), Weiblen et al. (2006, Ecology 87: S62-75), Novotny et al. (2010, J. Anim. Ecol. v tisku).

Diverzita tropického hmyzu na velkých zeměpisných škálách

Studujeme změny v druhovém složení (beta diverzitu) a struktuře potravních sítí na velkých zeměpisných škálách (řádově stovky km), a to jak v relativně homogenních biotopech tropického deštného lesa, tak i podél hlavních gradientů prostředí, zejména výškového gradientu. Zjistili jsme, že v rozlehlých tropických nížinách je beta diverzita hmyzu poměrně nízká, zatímco naše stále ještě pokračující studie kompletního výškového gradientu tropického lesa, od 200 do 3700 m n.m., ukazuje na rychlou směnu druhů s nadmořskou výškou. Naše studie druhového složení jsou doplněny také analýzou změn v molekulární diverzitě konspecifických populací. Hlavní publikace: Novotny et al. (2007, Nature 448, 692-5), Craft et al. (2010, PNAS 107, 5041-6).

Vegetační dynamika tropického deštného lesa

Inventarizujeme veškeré rostliny s průměrem stonku nad 1 cm na ploše 50 ha nížinného tropického lesa u vesnice Wanang na Papui-Nové Guineji. Nakonec vymapujeme, označíme visačkami a taxonomicky identifikujeme zhruba 270 tisíc rostlin. Jejich osud bude potom sledován každých 5 let, čímž získáme mimořádně podrobné údaje o dynamice tropického lesa. Naše trvalá plocha je součástí celosvětové sítě podobných ploch, koordinované CTFS (Center for Tropical Forest Science).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA