List of publications

Total found: 190 records
Vodka Š., Pech P., Čížek L. (2010) Faunistic Records from the Czech Republic - 305: Hymenoptera: Formicidae Klapalekiana 46: 237–238.
Čížek L. (2009) Problémy ochrany biodiverzity v lužních lesích Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 50.
Čížek L., Beneš J., Konvička M., Fric Z. (2009) Zpráva o stavu země: Odhmyzeno Jak se daří nejpočetnější skupině obyvatel České republiky? Vesmír 88: 386-391.
Čížek L., Hauck D. (2009) Doomed while thriving: cessation of traditional woodland management and extinction debt of saproxylic organisms in central europe. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 61.
Čížek L., Krása A. (2009) Ještěrky s velmi těžkou žloutenkou Vesmír 88: 318-320.
Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Roztočil O., Honců M. (2009) Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině [Monitoring of the Alpine Longhorn (Rosalia alpina) in Ralsko upland] Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska 18: 125-140.
Čížek L., Schlaghamerský J., Borucky J., Hauck D., Helešic J. (2009) Range expansion of an endangered beetle: Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae) spreads to the lowlands of Central Europe Entomologica Fennica 20: 200-206.
Čížek L., Zábranský P. (2009) Nejohroženější obyvatelé jihomoravského luhu Lesnická Práce 7: 786-787.
Konvička O., Spitzer L. (2009) Příspěvek k faunistice tesaříka Pogonocherus ovatus (Coleoptera: Cerambycidae) na Valašsku (Západní Karpaty, Česká republika). Acta Mus. Beskid. 1: 103-107.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2009) Biotopové preference střevlíka Carabus hungaricus na Pouzdřanské stepi. Bryja J., Řehák Z., & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009.Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 151 – 152.
Spitzer L., Konvička O., Beneš J., Popelářová M., Konvička M. (2009) A failure of conservation payments: agrienvironmental and afforestation subsidies jointly destroying the biodiversity of Carpathian grasslands. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 109.
Vlašánek P., Hauck D., Konvička M. (2009) Adult sex ratio in the Parnassius mnemosyne butterfly: effects of survival, migration and weather. Israel J. Ecol. Evol. 55: 233-253.
DOI: 10.1560/IJEE.55.3.233
Vodka Š., Čížek L. (2009) Příčiny úbytku saproxylického hmyzu nížinných lesů Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 216.
Vodka Š., Čížek L. (2009) Ochrana brouků vázaných na staré stromy Doupné stromy, 24.9.2009, Roztoky u Křivoklátu. Sborník referátů 12 – 13.
Vodka Š., Čížek L., Průdek P. (2009) Faunistic Records from the Czech Republic - 288: Coleoptera: Cucujoidea Klapalekiana 45: 281-282.
Vodka Š., Konvička M., Čížek L. (2009) Habitat preferences of oak-feeding xylophagous beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management. J. Insect Conserv. 13: 553-562.
Čížek L. (2008) Les nebo plantáž? Lesní hospodaření a jeho vliv na biodiverzitu Horák J. (ed.), Brouci vázaní na dřeviny, Sborník abstraktů z konference üspořádané 26.2.2008 12-13.
Čížek L., Hauck D. (2008) Lesníci, ochranáři i lesní zákon: Jednotni v boji proti lesní biodiverzitě? Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 12.
Čížek L., Hauck D. (2008) Extinkční dluh v našich lesích: Fauna starých stromů na Břeclavsku Lesnická Práce 6: 19-21.
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Kopecek F., Konvička O., Vitaz L. (2008) How too much care kills species: Grassland reserves, agri-environmental schemes and extinction of Colias myrmidone butterfly from its former stronghold J. Insect Conserv. 12: 519-525.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search