Mgr. Michal Perlík, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Laboratory of Woodland Ecology

Contact details

Phone: +420 38 777 5351
E-mail: mikime@hotmail.cz

Description

Aculeate Hymenoptera in woodlands, their diversity and distribution in comparison to saproxylic Coleoptera

Publications
Total found: 15 records
Maletzki M., Das G., Hájková K., Kovářová P., Perlík M., Sbaraglia C., Spitzer L., Sucháčková Bartoňová A., Vrba P., Faltýnek Fric Z., Konvička M. (2024) Wetland butterfly thriving in abandoned jungle: Neptis rivularis in the Czech Republic. The Science of Nature 111 : article number: 34.
DOI: 10.1007/s00114-024-01921-9
Perlík M., Ambrožová L., Jirků D., Jirků M., Šebek P. (2024) Microbiotope selection in saproxylic bees and wasps (Hymenoptera, Aculeata): cavity-nesting communities in forests and wooded pastures are affected by variation in openness but not deadwood. Journal of Insect Conservation 28 : 269-282.
DOI: 10.1007/s10841-023-00545-0
Goßmann A., Ambrožová L., Čížek L., Drag L., Georgiev K., Neudam L., Perlík M., Seidel D., Thorn S. (2023) Habitat openness and predator abundance determine predation risk of warningly colored longhorn beetles (Cerambycidae) in temperate forest. Journal of Insect Science 23 : article number: 16.
DOI: 10.1093/jisesa/iead027
Perlík M., Kraus D., Bussler H., Neudam L., Pietsch S., Mergner U., Seidel D., Šebek P., Thorn S. (2023) Canopy openness as the main driver of aculeate Hymenoptera and saproxylic beetle diversity following natural disturbances and salvage logging. Forest Ecology and Management 540 : 121033.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121033
Biella P., Ssymank A., Galimberti A., Perlík M., Ramazzotti F., Rota A., Tommasi N. (2022) Updating the list of flower-visiting bees, hoverflies and wasps in the central atolls of Maldives, with notes on land-use effects. Biodiversity Data Journal 10 : article number: e85107.
DOI: 10.3897/BDJ.10.e85107
Černý J., Weyda F., Perlík M., Kodrík D. (2022) Functional ultrastructure of hymenopteran stingers: devastating spear or delicate syringe. Microscopy and Microanalysis 28 : 1808-1818.
DOI: 10.1017/S1431927622000800
Georgiev K.B., Bässler C., Feldhaar H., Heibl C., Karasch P., Müller J., Perlík M., Weiss I., Thorn S. (2022) Windthrow and salvage logging alter β-diversity of multiple species groups in a mountain spruce forest. Forest Ecology and Management 520 : article number: 120401.
DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120401
Perlík M., Bezděk A. (2022) Nejen včela má svůj význam. Včelařství 75 : 153-155.
Perlík M., Krištůfek V. (2022) Sršeň mandarínská fakticky a bez paniky Moderní včelař 19 (5) : 30-32.
Ambrožová L., Sládeček F., Zítek T., Perlík M., Kozel P., Jirků M., Čížek L. (2021) Lasting decrease in functionality and richness: Effects of ivermectin use on dung beetle communities. Agriculture, Ecosystems and Environment 321 : article number: 107634.
DOI: 10.1016/j.agee.2021.107634
Georgiev K.B., Beudert B., Bässler C., Feldhaar H., Heibl C., Karasch P., Müller J., Perlík M., Weiss I., Thorn S. (2021) Forest disturbance and salvage logging have neutral long-term effects on drinking water quality but alter biodiversity. Forest Ecology and Mnanagement 495 : article number: 119354.
DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119354
Ambrožová L., Perlík M., Kozel P., Zítek T., Bezděk A., Čížek L. (2020) Výsledky faunistického průzkumu koprofágních brouků (Coleoptera: Geotrupidae, Scarabaeidae) na vybraných lokalitách na území Národního parku Podyjí v letech 2018-2020. Thayensia 17 : 31-41.
Thorn S., Chao A., Georgiev K.B., Müller J., Bässler C., Campbell J.L., Castro J., Chen Y.-H., Choi C., Cobb T.P., Donato D., Durska E., Macdonald E., Feldhaar H., Fontaine J.B., Fornwalt P.J., Hernández R.M.H., Hutto R., Koivula M., Lee E.-J., Lindenmayer D., Mikusinski G., Obrist M.K., Perlík M., Rost J., Waldron K., Wermelinger B., Weiss I., Zmihorski M., Leverkus A.B. (2020) Estimating retention benchmarks for salvage logging to protect biodiversity. Nature Communications 11 : Article number: 4762.
DOI: 10.1038/s41467-020-18612-4
Perlík M., Šebek P. (2019) Na barvě záleží. O efektivitě barevných misek při sběru florikolního hmyzu. Živa 32-34.
Šebek P., Bače R., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Dvorský M., Kovář J., Machač O., Mikátová B., Platek M., Perlík M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Svoboda M., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2015) Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358 : 80-89.
DOI: 10.1016/j.foreco.2015.09.008

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search