Mgr. Pavel Pokluda

Job Position: Worker

Publications
Total found: 12 records
Čížek L., Pokluda P., Kubáň V., Hauck D., Elek Z. (2014) Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. Živa 62 : číslo 5: 222-225.
Elek Z., Drag L., Pokluda P., Čížek L., Bérces S. (2014) Dispersal of individuals of the flightless grassland ground beetle, Carabus hungaricus (Coleoptera: Carabidae), in three populations and what they tell us about mobility estimates based on mark-recapture European Journal of Entomology 111 : 663-668.
DOI: 10.14411/eje.2014.080
Pokluda P., Čížek L., Stříbrná E., Drag L., Lukeš J., Novotný V. (2014) A goodbye letter to alcohol: An alternative method for field preservation of arthropod specimens and DNA suitable for mass collecting methods European Journal of Entomology 111 : 175-179.
DOI: 10.14411/eje.2014.024

Documents to download:
Pokluda-EJE-2014 (pdf)
Čížek L., Hauck D., Pokluda P. (2012) Contrasting needs of grassland dwellers: habitat preferences of endangered steppe beetles (Coleoptera) J. Insect Conserv. 16 : 281-293.
DOI: 10.1007/s10841-011-9415-6
Drag L., Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Honců M., Roztočil O. (2012) Tesařík alpský a jeho výskyt v ČR Živa 5 : 247-250.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2012) Importance of marginal habitats for grassland diversity: fallows and overgrown tall-grass steppe as key habitats of endangered ground-beetle Carabus hungaricus Insect Conservation and Diversity 5 : 27-36.
DOI: 10.1111/j.1752-4598.2011.00146.x
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Zimmermann K., Čížek L. (2011) Demography and Dispersal Ability of a Threatened Saproxylic Beetle: A Mark-Recapture Study of the Rosalia Longicorn (Rosalia alpina). PLoS One 6 : e21345.
DOI: 10.1371/journal.pone.0021345
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Habitat preferences and population size of the last population of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidea) in Bohemia 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 22-23.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Populační ekologie tesaříka alpského (Rosalia alpina) v okolí NPR Malý a Velký Bezděz BRYJA J. & ZASADIL P. (eds.): ZOOLOGICKÉ DNY Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 60.
Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Roztočil O., Honců M. (2009) Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině [Monitoring of the Alpine Longhorn (Rosalia alpina) in Ralsko upland] Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska 18 : 125-140.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2009) Biotopové preference střevlíka Carabus hungaricus na Pouzdřanské stepi. Bryja J., Řehák Z., & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009.Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 151 – 152.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2007) Habitat preferences, population structure and mobility of the ground beetle Carabus hungaricus in the Pouzdrany steppe. FAUNA PANNONICA 2007. Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. 55.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search