Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Job Position: Head of department - Department of Biodiversity and Conservation Biology , Head of Laboratory - Laboratory of Woodland Ecology

Contact details

Phone: 420387775221
E-mail: cizek@entu.cas.cz

Publications
Total found: 146 records
Vrba P., Beneš J., Čížek L., Filippov P., Faltýnek Fric Z., Hauck D., Konvička M., Spitzer L. (2024) Bark beetle outbreak and biodiversity in commercial spruce plantations: Responses of four model groups. Forest Ecology and Management 555 : article number: 121700.
DOI: 10.1016/j.foreco.2024.121700
Goßmann A., Ambrožová L., Čížek L., Drag L., Georgiev K., Neudam L., Perlík M., Seidel D., Thorn S. (2023) Habitat openness and predator abundance determine predation risk of warningly colored longhorn beetles (Cerambycidae) in temperate forest. Journal of Insect Science 23 : article number: 16.
DOI: 10.1093/jisesa/iead027
Lanta V., Lilley T.M., Rinne V., Čížek L., Doležal J., Norrdahl K. (2023) Not invasive status but plant overstory matters: open shrub canopies support greater plant and arthropod diversity and more complex food web structures compared to shady tree canopies. Arthropod-Plant Interactions 17 : 863-889.
DOI: 10.1007/s11829-023-09993-6
Lanta V., Mudrák O., Dvorský M., Bartoš M., Šebek P., Čížek L., Doležal J. (2023) Multifaceted diversity changes reveal community assembly mechanisms during early stages of post-logging forest succession. Plant Ecology 224 : 335-347.
DOI: 10.1007/s11258-023-01306-4
Šebek P., Čížek L. (2023) Stopy tradičního ořezávání stromů v dnešní krajině. P. Petřík & A. Rudl (eds.): Stromy v krajině. 25-30.
Sikora K., Zajac K., Bieniek A., Jaworski T., Kadej M., Plewa R., Gutowski J.M., Ruta R., Smolis A., Eckelt A., Bonacci T., Brandmayr P., Čížek L., Davenis S.A., Fuchs L., Heibl C., Horák J., Kapla A., Kulijer D., Olbrycht T., Merkl O., Milkowski M., Müller J., Noordijk J., Saluk S., Thomaes A., Vrezec A., Kajtoch L. (2023) Phylogeography and distribution modelling reveal the history and future of a saproxylic beetle of European conservation concern. Journal of Biogeography 50 : 1299-1314.
DOI: 10.1111/jbi.14626
Tinya F., Doerfler I., de Groot M., Heilmann-Clausen J., Kovács B., Mårell A., Nordén B., Aszalós R., Čížek L., Kozel P., Šebek P., et al., Ódor P. (2023) A synthesis of multi-taxa management experiments to guide forest biodiversity conservation in Europe. Global Ecology and Conservation 46 : e02553.
DOI: 10.1016/j.gecco.2023.e02553
Ambrožová L., Čížek L., Sládeček F., Thorn S. (2022) Understanding the drivers of β-diversity improves conservation prioritization for Central European dung beetles. Biological Conservation 273 : article number: 109682.
DOI: 10.1016/j.biocon.2022.109682
Busse A., Čížek L., Čížková P., Drag L., Dvořák V., Foit J., Heurich M., Hubený P., Kašák J., Kittler F., Kozel P., Lettenmaier L., Nigl L., Procházka J., Rothacher J., Straubinger C., Thorn S., Müller J. (2022) Forest dieback in a protected area triggers the return of the primeval forest specialist Peltis grossa (Coleoptera, Trogossitidae). Conservation Science and Practice 4 : e612.
DOI: 10.1111/csp2.612
Kadej M., Zajac K., Gutowski J.M., Jaworski T., Plewa R., Ruta R., Sikora K., Smolis A., Magoga G., Montagna M., Eckelt A., Birkemoe T., Bonacci T., Brandmayr P., Heibl C., Čížek L., Davenis S.A., Fuchs L., Horák J., Kapla A., Kulijer D., Merkl O., Müller J., Noordijk J., Saluk S., Sverdrup-Thygeson A., Vrezec A., Kajtoch L. (2022) Disentangling phylogenetic relations and biogeographic history within the Cucujus haematodes species group (Coleoptera: Cucujidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 173 : article number: 107527.
DOI: 10.1016/j.ympev.2022.107527
Kozel P., Čížek L., Kadlec Jan (2022) Saproxylic beetles of selected localities in South Bohemia Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 62 : 61-80.
Lanta V., Liancourt P., Altman J., Černý T., Dvorský M., Fibich P., Götzenberger L., Hornych O., Miklín J., Petřík P., Pyšek P., Čížek L., Doležal J. (2022) Determinants of invasion by single versus multiple plant species in temperate lowland forests. Biological Invasions 24 : 2513-2528.
DOI: 10.1007/s10530-022-02793-8
Šebek P., Čížek L. (2022) Ořezávané stromy - tradiční stanoviště vysoké přírodní hodnoty. J. Krčmářová (ed.): Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v České republice. 68-80.
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Miklín J., Konvička O., Vodka Š., Thorn S. (2022) Changes in β‐diversity of saproxylic beetles along environmental gradients in temperate forests depend on species relative abundances. Journal of Biogeography 49 : 551-562.
DOI: DOI: 10.1111/jbi.14329
Ambrožová L., Sládeček F., Roučková R., Dvořák V., Čížek L. (2021) Výsledky faunistického průzkumu koprofágních brouků (Coleoptera: Geotrupidae, Scarabeaidae) na vybraných lokalitách na území Národního parku Šumava v roce 2020. Silva Gabreta 27 : 121-132.
Ambrožová L., Sládeček F., Zítek T., Perlík M., Kozel P., Jirků M., Čížek L. (2021) Lasting decrease in functionality and richness: Effects of ivermectin use on dung beetle communities. Agriculture, Ecosystems and Environment 321 : article number: 107634.
DOI: 10.1016/j.agee.2021.107634
Čížek L., Hauck D., Miklín J., Plátek M., Kočárek P., Olšovský T., Šebek P. (2021) Relict of primeval forests in an intensively farmed landscape: what affects the survival of the hermit beetle (Osmoderma barnabita) (Coleoptera: Scarabaeidae) in pollard willows? Journal of Insect Conservation 25 : 407-415.
DOI: https://doi.org/10.1007/s10841-021-00309-8
Kozel P., Šebek P., Plátek M., Beneš J., Zapletal M., Dvorský M., Lanta V., Doležal J., Bače R., Zbuzek B., Čížek L. (2021) Connectivity and succession of open structures as a key to sustaining light-demanding biodiversity in deciduous forests. Journal of Applied Ecology 58 : 2951–2961.
DOI: 10.1111/1365-2664.14019
Lanta V., Doležal J., Kozel P., Hauck D., Altman J., Kašák J., Foit J., Šebek P., Čížek L. (2021) Contrasting responses of saproxylic beetles and plants to non-native tree invasion reveal feedback mechanisms between trophic levels. Biological Conservation 263 : 109340.
DOI: 10.1016/j.biocon.2021.109340
Prušáková D., Peška V., Pekár S., Bubeník M., Čížek L., Bezděk A., Čapková Frydrychová R. (2021) Telomeric DNA sequences in beetle taxa vary with species richness. Scientific Reports 11 : article number 13319.
DOI: 10.1038/s41598-021-92705-y

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search