Publikace

Celkem nalezeno: 125 záznamů
Tichánek F., Tropek R. (2015) Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies. Journal of Insect Conservation 19: 975-985.
DOI: 10.1007/s10841-015-9814-1
Tropek R., Leština D., Janšta P., Brattström O., Espeland M., Sáfián S. (2015) First records of Hypolycaena anara Larsen, 1986 from Cameroon (Lepidoptera: Lycaenidae). SHILAP Revista de Lepidopterología 43: 235-239.
Tropek R., Rauch O., Kovář P., Řehounek J., Kubelka V., Lepšová A., Řehounková K., Volf O., Zavadil V. (2015) Odkaliště a složiště jemných substrátů. In: Řehounek J. a kol. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice p. 158-191.
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J., Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Jurek V., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L., Zavadil V. (2015) Kamenolomy. In: Řehounek J. a kol. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice p. 44-75.
Musilová Z., Indermaur A., Bitja Nyom A., Tropek R., Martin C., Schliewen U. (2014) Persistence of Stomatepia mongo, an endemic cichlid fish of the Barombi Mbo crater lake, SW Cameroon, with notes on its ecology and behaviour. Copeia 14: 556-560.
DOI: 10.1643/CI-14-021
Tropek R., Černá I., Straka J., Kadlec T., Pech P., Tichánek F., Šebek P. (2014) Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecological Engineering 73: 45-52.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.011
Tropek R., Plátek M., Čížek O., Černá I. (2014) Occurence of Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera: Carabidae) in Bohemia after 143 years Elateridarium 8: 118-119.
Tropek R., Řehounek J. (2014) Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím Živa 2014: 285-289.
Tropek R., Sedláček O., Beck J., Keil P., Musilová Z., Šímová I., Storch D. (2014) Comment on “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change”. Science 344: 981.
DOI: 10.1126/science.1248753
Zima J., Leština D., Janšta P., Petrů V., Tropek R. (2014) Isolation and characterisation of microsatellite markers for Mylothris jacksoni knutsoni (Lepidoptera: Pieridae), an endemic butterfly of the Gulf of Guinea Highlands. Conservation Genetics Resources 6: 763-764.
DOI: 10.1007/s12686-014-0209-5
Harabiš F., Tichánek F., Tropek R. (2013) Dragonflies of freshwater pools in lignite spoil heaps: restoration management, habitat structure and conservation value. Ecological Engineering 55: 51-61.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.02.007
Padyšáková E., Bartoš M., Tropek R., Janeček Š. (2013) Generalization versus specialization in pollination systems: Visitors, thieves, and pollinators of Hypoestes aristata (Acanthaceae). PLoS ONE 8: e59299.
DOI: 10.1371/journal.pone.0059299
Tichánek F., Tropek R. (2013) Společenstva vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky Sborník příspěvků konference „jezera a mokřady v důlních jamách po těžbě uhlí“ v Mostě, ENKI, o.p.s., Třeboň. 167-170.
Tropek R. (2013) Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy 53: 136-145.
Tropek R., Bartoš M., Padyšáková E., Janeček Š. (2013) Interference competition between sunbirds and carpenter bees for the nectar of Hypoestes aristata. African Zoology 48: 392-394.
DOI: 10.3377/004.048.0222
Tropek R., Černá I., Straka J., Čížek O., Konvička M. (2013) Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Biological Conservation 162: 60-64.
DOI: 10.1016/j.biocon.2013.03.027
Tropek R., Hejda M., Kadlec T., Spitzer L. (2013) Local and landscape factors affecting communities of plants and diurnal Lepidoptera in black coal spoil heaps: Implications for restoration management. Ecological Engineering 57: 252-260.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.04.024
Tropek R., Janšta P., Leština D. (2013) Acraea wigginsi occidentalis (Bethune-Baker, 1926), a new butterfly for Nigeria, with remarks on its habitat and known distribution (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP Revista de Lepidopterología 41: 163-165.
Tropek R., Kočárek P. (2013) Faunistic records from the Czech Republic – Orthoptera: Gryllidae. Klapalekiana 49: 226.
Bartoš M., Janeček Š., Padyšáková E., Patáčová E., Altman J., Pešata M., Kantorová J., Tropek R. (2012) Nectar properties of the sunbird-pollinated plant Impatiens sakeriana: a comparison with six other co-flowering species. South African Journal of Botany 78: 63-74.
DOI: 10.1016/j.sajb.2011.05.015

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA