RNDr. Filip Tichánek

Funkce: Odborný pracovník V&V - laboratoř ekologie společenstev

Kontaktní údaje

E-mail: f.tichanek@gmail.com
Web: https://scholar.google.com/citations?user=DPURaDkAAAAJ&hl=en

Publikace
Celkem nalezeno: 10 záznamů
Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., Frouz J., Tropek R. (2018) Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. Journal of Environmental Management 220 : 1-7.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.006
Kolář V., Tichánek F., Tropek R. (2017) Effect of different restoration approaches on two species of newts (Amphibia: Caudata) in Central European lignite spoil heaps. Ecological Engineering 99 : 310-315.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.11.042
Tichánek F., Tropek R. (2016) The endangered damselfly Coenagrion ornatum in post-mining streams: population size, habitat requirements and restoration. Journal of Insect Conservation 20 : 701-710.
DOI: 10.1007/s10841-016-9902-x
Tichánek F., Tropek R. (2016) Sex-specific spatial patterns in the threatened damselfly Coenagrion ornatum: implications for the species' conservation and monitoring. Journal of Insect Conservation 20 : 1107-1112.
DOI: 10.1007/s10841-016-9933-3
Tropek R., Černá I., Straka J., Kočárek P., Malenovský I., Tichánek F., Šebek P. (2016) In search for a compromise between biodiversity conservation and human health protection in restoration of fly ash deposits: Effect of anti-dust treatments on five groups of arthropods. Environmental Science and Pollution Research 23 : 13653–13660.
Kolář V., Tichánek F., Tropek R. (2015) Strong population of Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) at lignite spoil heaps in western Czech Republic. Elateridarium 9 : 160-162.
Tichánek F., Tropek R. (2015) Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies. Journal of Insect Conservation 19 : 975-985.
DOI: 10.1007/s10841-015-9814-1
Tropek R., Černá I., Straka J., Kadlec T., Pech P., Tichánek F., Šebek P. (2014) Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecological Engineering 73 : 45-52.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.011
Harabiš F., Tichánek F., Tropek R. (2013) Dragonflies of freshwater pools in lignite spoil heaps: restoration management, habitat structure and conservation value. Ecological Engineering 55 : 51-61.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.02.007
Tichánek F., Tropek R. (2013) Společenstva vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky Sborník příspěvků konference „jezera a mokřady v důlních jamách po těžbě uhlí“ v Mostě, ENKI, o.p.s., Třeboň. 167-170.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA