Mgr. Tomáš Kadlec

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 39 záznamů
Faltýnek Fric Z., Marešová J., Kadlec T., Tropek R., Pyrcz T., Wiemers M. (2019) World travellers – Phylogeny and biogeography of the butterfly genus Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae). Systematic Entomology 44 : 652-665.
DOI: 10.1111/syen.12349
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Klečka J. (2017) Habitat use of Hipparchia semele (Lepidoptera) in its artificial stronghold: Necessity of the resource-based habitat view in restoration of disturbed sites. Polish Journal of Ecology 65 : 385-399.
DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.3.006
Tropek R., Černá I., Straka J., Kadlec T., Pech P., Tichánek F., Šebek P. (2014) Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecological Engineering 73 : 45-52.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.011
Kadlec T., Zapletal M., Marhoul P. (2013) Motýli vybraných evropsky významných lokalit Libereckého kraje (Česká republika). Butterflies and moths (Lepidoptera) of selected Sites of Community Importance in Liberec Region (Czech Republic). Klapalekiana 49 : 43-71.
Tropek R., Hejda M., Kadlec T., Spitzer L. (2013) Local and landscape factors affecting communities of plants and diurnal Lepidoptera in black coal spoil heaps: Implications for restoration management. Ecological Engineering 57 : 252-260.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.04.024
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2012) Timed surveys and transect walks as comparable methods for monitoring butterflies in small plots. Journal of Insect Conservation 16 : 275-280.
DOI: 10.1007/s10841-011-9414-7
Öckinger E., Bergman K., Franzén M., Kadlec T., Krauss J., Kuussaari M., Pöyry J., Smith H., Steffan-Dewenter I., Bommarco R. (2012) The landscape matrix modifies the effect of habitat fragmentation in grassland butterflies Landscape Ecology 27 : 121-131.
DOI: 10.1007/s10980-011-9686-z
Tropek R., Kadlec T., Beneš J. (2012) Denní motýli In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management, ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 21-33.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka S., Spitzer L., Baňař P., Konvička M. (2012) Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43 : 13-18.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.10.010
Čížek O., Tropek R., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 47-48.
Jarošík V., Konvička M., Pyšek P., Kadlec T., Beneš J. (2011) Conservation in a city: Do the same principles apply to different taxa? Biological Conservation 144 : 490-499.
Konvička M., Kadlec T. (2011) How to increase the value of urban areas for butterfly conservation? A lesson form Prague nature reserves and parks. Eur. J. Entomol. 108 : 219-229.
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Ash deposit as a stronghold for the critically endangered Grayling (Hipparchia semele). In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Restoration projects in the Czech Republic. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro kriticky ohroženého okáče metlicového. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š., Baňař P., Spitzer L., Konvička M. (2011) Rekultivace černouhelných hald - drahá likvidace ochranářsky cenných stanovišť. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 234.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) "Walk a line" nebo "random trampling" -srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 106.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) Liniová nebo časovaná pochůzka – srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice 19-20.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2010) Technical reclamations of post-mining sites as squandering of diurnal butterflies and moths. International Conference in Landscape Ecology, Brno/Prague, Czech republic, 3-6th September, 2010. Book of abstracts. 138.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvička M. (2010) Tracking the decline of once-common butterfly: delayed oviposition, demography and population genetics in the Hermit, Chazara briseis. Animal Conservation 13 : 172–183.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Tuf I., Hejda M., Konvička M. (2010) Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47 : 139-147.
DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01746.x

Dokumenty ke stažení:
Editor's Choice - The efficacy of ecological restoration (pdf)

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA