Publikace

Celkem nalezeno: 30 záznamů
Šlancarová J., Konvička M., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L. (2011) Řecká krása and koexistence tří druhů „pestrokřídleců“ (Archon apollinus, Zerynthia polyxena a Zerynthia cerisy) vázaných na podražce (Aristolochia spp.) In: Program a zborník abstraktov from VI Lepidopterologické kolokvium, 30. 9. 2011, PF UPJŠ, ÚBEV, Košice, Slovensko, p. 19.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvička M. (2010) Tracking the decline of once-common butterfly: delayed oviposition, demography and population genetics in the Hermit, Chazara briseis. Animal Conservation 13: 172–183.
Spitzer L., Beneš J., Vrba P., Zlatník M. (2010) Three observation of interspecific mating attempts by males of the Meadow Brown (Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)) in the wild (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae, Heliconiinae) Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 31: 166-168.
Vrba P., Nedvěd O., Konvička M. (2010) Teplotní limitující faktory hibernujících housenek žluťáska borůvkového (Colias palaeno). Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 241-242.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvička M. (2009) Delayed egg maturation as an additional demographic load in a threatened butterfly, Chazara briseis. 2nd European Congress of ConservationBiology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 82.
Kadlec T., Vrba P., Konvička M. (2009) Microhabitat requirements of caterpillars of the critically endangered butterfly Chazara briseis (Nymphalidae: Satyrinae) in the Czech Republic. Nota lepidopterologica 32: 39-46.
Konvička M., Marhoul P., Čížek O., Zámečník J., Vrba P., Beneš J., Reif J., Koptík J., Hrázský Z. (2009) Proč jsou vojenské prostory významnými refugiemi evropské biodiverzity. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 119-120.
Vrba P., Kadlec T., Konvička M. (2009) Přežije okáč skalní v České republice? Živa 57: 30-33.
Kadlec T., Vrba P. (2007) A second generatin of Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) in northern Bohemia, Czech Republic (Lepidoptera, Satyrinae). Atalanta 38: 181-183.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Konvička M. (2007) Delayed egg laying and Ne/N ration in a threatened butterfly, Chazara briseis L. Abstracts Book, 5th International Conference on the Biology of Butterflies, 2-7 July 2007, Rome. 129.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA