RNDr. Alena Sucháčková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř temperátní biodiversity , Vědecký pracovník - Laboratoř molekulární ekologie a fylogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775335
E-mail: al.bartonova@gmail.com
Místnost: 304

Popis

Biogeografie, ekologie, molekulární ekologie a ochrana denních motýlů

Zabývám se vlivem čtvrtohorní změny biotopů a fluktuace klimatu na rozšíření denních motýlů různorodých otevřených biotopů  palearktické oblasti. Jaký vliv měla na populace motýlů stáda velkých savců, donedávna žijících na naší planetě? Jak se žije motýlům ve zbytcích evropské přírody? Co se jim stane ve fragmentované krajině?

 

Odborný životopis

Vzdělání

2013–2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Ph.D. v entomologii. Disertační práce: Factors influencing butterfly communities of the species rich Submediterranean region. [obhájeno 13/6/2019]

2017 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

RNDr. v zoologii. Práce: How universal are reserve design rules? A test using butterflies and their life history traits. 

2011–2013 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta. Mgr. (zoologie).

2008–2011 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Bc. (biologie).

2000–2008 Gymnázium Otokara Březiny Telč

Pracovní zkušenosti

od července 2019 Entomologický ústav, BC AV ČR – Postdoc

2018–2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta – vědecký pracovník

2013–2019 Entomologický ústav, BC AV ČR – PhD student

2016 Entomologický ústav, BC AV ČR – technik (Monitoring a ochrana ohrožené fauny nočních motýlů ČR)

2014–2016 Entomologický ústav, BC AV ČR – technik (Ekofyziologie horských motýlů)

2013 Entomologický ústav, BC AV ČR  – technik (Fylogeneze rodu Erebia)

Výuka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta:

Terénní kurz alpské zoologie (2014-nyní) – příprava a organizace kurzu, výuka na kurzu

Vedení diplomových prací:

Patrik Škopek: Barcoding českých motýlů (probíhající bakalářská práce, školitel)

Jan Walter: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Everina (probíhající magisterská práce, školitel specialista)

Výzkum

Terénní výzkum:

mapování motýlů (pro Databázi mapování motýlů ČR, AOPK, Beleco, z. s.)

Studie zpětných odchytů hnědásků Melitaea v NP Podyjí (Česká republika, 2017–2018)

Společenstva motýlů vyskytující se s Euphydryas aurinia v západních Čechách (Česká republika, 2015)

Biota vyskytující se společně s motýlem Proterebia afra (Řecko a Chorvatsko, 2014–2015)

Vliv zarůstání Mediteránu na společenstva denních a nočních motýlů (Řecko, Bulharsko, Severní Makedonie, 2012–2013),

Chladová odolnost horských motýlů (Rakousko)

Molekulární projekty:

Biogeografie motýlů mamutí stepi

DNA barcoding českých motýlů

Fylogeneze a fylogeografie vybraných skupin

Granty

Přírodovědecká fakulta (054/2015/P); The Exploration Fund Grant (The Explorers club), USA (2015); FAN (B), Německo (2015)

Stáže

Březen 2018 Lund University, supervisor: Prof. Dr. N. Wahlberg

Fylogeneze a fylogeografie blízce příbuzných modrásků

Leden 2017 Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg, supervisor: Prof. Dr. T. Schmitt

Fylogeografie motýla Proterebia afra pomocí AFLP markerů

Leden – únor 2016 Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg, supervisor: Prof. Dr. T. Schmitt

Spolupráce na projektu M. Geraldese (Universidade de Lisboa, Portugalsko): Populační genetika pcháče Cirsium palustre založená na AFLP markerech

Publikace
Celkem nalezeno: 28 záznamů
Jeliazkov A., Mijatovic D., Chantepie S., Andrew N., Arlettaz R., Barbaro L., Barsoum N., Bartoňová A., Belskaya E., Bonada N., et al., Zolotarev M., Chase J.M. (2020) A global database for metacommunity ecology, integrating species, traits, environment and space. Scientific Data 7 : article number: 6.
DOI: 10.1038/s41597-019-0344-7
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Marešová J., Konvička M. (2020) Velcí býložravci a změny klimatu 1: Vliv megafauny na podobu ekosystémů. Vesmír 99 (3) : 154-157.
Sucháčková Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Marešová J., Konvička M. (2020) Velcí býložravci a změny klimatu 2: Refaunační hnutí. Vesmír 99 (4) : 224-227.
Sucháčková Bartoňová A., Konvička M., Marešová J., Kolev Z., Wahlberg N., Faltýnek Fric Z. (2020) Recently lost connectivity in the Western Palaearctic steppes: the case of a scarse specialist butterfly. Conservation Genetics 21 : 561-575.
DOI: 10.1007/s10592-020-01271-9
Bartoňová A., Faltýnek Fric Z., Konvička M. (2019) Příběh okáče Proterebia afra - eurasijského stepního motýla, který žil společně s mamuty. Živa 67 : 35-37.
Korb S. K., Bartoňová A., Faltýnek Fric Z. (2019) Molecular-morphological comparison of the Middle Asiatic taxa of the genus Alpherakya Zhdanko, 1994 (Lepidoptera: Lycaenidae) as an example of the clinal variability within the first subunit of cytochrome oxidase (COI). Eversmannia 58 : 11-18 (in Russian, English summary).
Marešová J., Habel J., Néve G., Sielezniew M., Bartoňová A., Kostro-Ambroziak A., Faltýnek Fric Z. (2019) Cross-continental phylogeography of two Holarctic Nymphalid butterflies, Boloria eunomia and Boloria selene. PLoS ONE 14 : article number: 0214483.
DOI: 10.1371/journal.pone.0214483
Rindoš M., Sucháčková Bartoňová A., Shaw M. (2019) Faunistic records from the Czech Republic – 476. Hymenoptera: Braconidae. Klapalekiana 55 : 261-262.
Sucháčková Bartoňová A., Beneš J., Faltýnek Fric Z., Konvička M. (2019) Genetic confirmation of Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793) (Lepidoptera, Lycaenidae) in the Czech Republic, its conservation significance and biogeographic context. Nota Lepidopterologica 42 : 163-176.
DOI: 10.3897/nl.42.38853
Vodičková V., Vrba P., Grill S., Bartoňová A., Kollross J., Potocký P., Konvička M. (2019) Will refaunation by feral horse affect five checkerspot butterfly species (Melitaea Fabricius, 1807) coexisting at xeric grasslands of Podyji National Park, Czech Republic? Journal for Nature Conservation 52 : article number: 125755.
DOI: 10.1016/j.jnc.2019.125755
Bartoňová A., Konvička M., Korb S., Krampl K., Schmitt T., Faltýnek Fric Z. (2018) Range dynamics of Palaearctic steppe species under glacial cycles: the phylogeography of Proterebia afra (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Biological Journal of the Linnean Society 125 : 867-884.
DOI: 10.1093/biolinnean/bly136
Potocký P., Bartoňová A., Beneš J., Zapletal M., Konvička M. (2018) Life-history traits of Central European moths: gradients of variation and their association with rarity and threats. Insect Conservation and Diversity 11 : 493-505.
DOI: 10.1111/icad.12291
Bartoňová A., Kolář V., Marešová J., Šašić M., Šlancarová J., Sucháček P., Konvička M. (2017) Isolated Asian steppe element in the Balkans: habitats of Proterebia afra (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) and associated butterfly communities. Journal of Insect Conservation 21 : 559-571.
DOI: 10.1007/s10841-017-9995-x
Korb S. K., Faltýnek Fric Z., Bartoňová A. (2017) On the status and position of Melitaea minerva var. palamedes Groum-Grshimailo, 1890 (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP –Revista de Lepidopterologia 45 : 17-22.
Vlašánek P., Bartoňová A., Marec F., Konvička M. (2017) Elusive Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) larvae: habitat selection, sex determination and sex ratio (Lepidoptera: Papilionidae). SHILAP Revista de Lepidopterologia 45 : 561-569.
Bartoňová A., Beneš J., Fric Z., Chobot K., Konvička M. (2016) How universal are reserve design rules? A test using butterflies and their life history traits. Ecography 39 : 456-464.
DOI: 10.1111/ecog.01642
Korb S. K., Bolshakov L. V., Faltýnek Fric Z., Bartoňová A. (2016) Cluster biodiversity as a multidimensional structure evolution strategy: checkerspot butterflies of the group Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae). Systematic Entomology 41 : 441-457.
Korb S. K., Faltýnek Fric Z., Bartoňová A. (2016) Phylogeography of Koramius charltonius (Gray, 1853) (Lepidoptera: Papilionidae): a case of too many poorly circumscribed subspecies. Nota Lepidopterologica 39 : 169-191.
DOI: 10.3897/nl.39.7682
Korb S. K., Faltýnek Fric Z., Bartoňová A. (2016) On the status and position of Tian-Shanian populations of Paralasa cf. kusnezovi (Avinoff, 1910) (Lepidoptera: Satyridae). Russian Entomological Journal 25 : 75-78.
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Faltýnek Fric Z., Micevski N., Kati V., Konvička M. (2016) Life history traits reflect changes in mediterranean butterfly communities due to forest encroachment. PLoS ONE 11 : e0152026.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA