List of publications

Total found: 190 records
Šebek P. (2012) Ořezávání stromů jako klíč k ochraně druhů vázaných na stromové dutiny. Harabiš & Solský (eds.): Kostelecké inspirování 2012, Sborník abstraktů 4. ročníku konference konané 29.-30.11. p. 51.
Šebek P., Altman J., Platek M., Čížek L. (2012) Pollarding as a tool for conservation of tree hollow fauna. The 8th European Conference on Ecological Restoration, Programme and Abstract Book p. 70.
Šebek P., Barnouin T., Brin A., Brustel H., Dufrene M., Gosselin F., Meriguet B., Micas L., Noblecourt T., Rose O., Velle L., Bouget (2012) A test for assessment of saproxylic beetle biodiversity using subsets of "monitoring species". Ecological Indicators 20: 304-315.
Šebek P., Čížek L. (2012) Restauration des habitats traditionnels forestiers: cas des coléoptères saproxyliques Le Réveil du Dodo - IVe journées francophones des sciences de la conservation, 2-4 mai 2012, Dijon, France
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Schlaghamerský J. (2012) Saproxylic beetles in an isolated pollard willow stand and their association with Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae). In: Jurc M. (ed.): Saproxylic beetles in Europe: monitoring, biology and conservation 67-72.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Zimmermann K., Čížek L. (2011) Demography and Dispersal Ability of a Threatened Saproxylic Beetle: A Mark-Recapture Study of the Rosalia Longicorn (Rosalia alpina). PLoS One 6: e21345.
DOI: 10.1371/journal.pone.0021345
Sládeček F., Konvička M. (2011) Seasonal & successional segregation of dung-inhabiting beetles in southern part of the European temperate region. In: Sborník abstraktů z konference from Zoologické dny Brno 2011, únor 17-18, 2011, Brno, pp. 202-203.
Šlancarová J., Konvička M., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L. (2011) Řecká krása and koexistence tří druhů „pestrokřídleců“ (Archon apollinus, Zerynthia polyxena a Zerynthia cerisy) vázaných na podražce (Aristolochia spp.) In: Program a zborník abstraktov from VI Lepidopterologické kolokvium, 30. 9. 2011, PF UPJŠ, ÚBEV, Košice, Slovensko, p. 19.
Čížek L., Procházka J. (2010) Případ Breclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvoru Živa 2010: 131-133.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Habitat preferences and population size of the last population of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidea) in Bohemia 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 22-23.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Populační ekologie tesaříka alpského (Rosalia alpina) v okolí NPR Malý a Velký Bezděz BRYJA J. & ZASADIL P. (eds.): ZOOLOGICKÉ DNY Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 60.
Miklín J., Čížek L., Kmet J. (2010) Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy Bryja J. & Zasadil P. (eds.):ZOOLOGICKÉ DNY Praha 2010 Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 152.
Miklín J., Kment J., Riedl V., Čížek L. (2010) No Country for Old Trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 48.
Novotný V., Miller S., Baje L., Balagawi S., Basset Y., Čížek L., Craft K., Dem F., Drew R., Hulcr J., Lepš J., Lewis O., Pokon R., Stewart A., Weiblen G. (2010) Guild-specific patterns of species richness and host specialization in plant-herbivore food webs from a tropical forest Journal of Animal Ecology 79: 1193-1203.
DOI: 10.1111/j.1365-2656.2010.01728.x
Plátek M., Čížek L. (2010) Current and future resource base of Osmoderma barnabita and Cerambyx cerdo in the floodplain forest of the lower Thaya River (Czech Republic) 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 24.
Schlaghamerský J., Procházka J., Čížek L. (2010) Vertical distribution of saproxylic beetle flight activity 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 28.
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Schlaghamerský J. (2010) Viability of an Osmoderma barnabita population in a pollard willow stand at Vojkovice (Czech Republic) 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 2010: 18-19.
Spitzer L., Konvička O. (2010) Rozšíření střevlíka Carabus variolosus Fabr. (Coleoptera: Carabidae) na Valašsku (okres Vsetín, České republika) s poznámkami k jeho biologii Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 59-70.
Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I., Nedvěd O. (2010) Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) [Overwintering communities of arthropods on white fir in the Moravian Wallachia region (West Carpathians, Czech Republic)] Acta Mus. Beskid. 59: 217-232.
Vodka Š., Čížek L. (2010) Where does saproxylic diversity occur in European lowlands? 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 31.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search