List of publications

Total found: 190 records
Šebek P., Altman J., Plátek M., Čížek L. (2013) Ořezávání stromů jako klíč k ochraně druhů vázaných na stromové dutiny. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 225.
Šebek P., Altman J., Plátek M., Čížek L. (2013) Is active management the key to the conservation of saproxylic biodiversity? Pollarding promotes the formation of tree hollows. PLoS ONE 8: e60456.
DOI: 10.1371/journal.pone.0060456
Šebek P., Altman J., Plátek M., Čížek L. (2013) Pollarding as a management tool in the conservation of tree hollow fauna. Intecol 2013, 18-23 August 2013, London, UK
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria: Conference Volume 717-720.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. Open Landscapes, 29 September - 3 October 2013, Hildesheim, Germany
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Plátek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Vliv aktivního hospodaření na biodiverzitu doubrav v Národním parku Podyjí. Ekologie 2013, 18.-20. října 2013, Brno
Vodka Š., Čížek L. (2013) The effects of edge-interior and understorey-canopy gradients on the distribution of saproxylic beetles in a temperate lowland forest. Forest Ecology and Management 304: 33-41.
DOI: 10.1016/j.foreco.2013.04.007
Albert J., Plátek M., Čížek L. (2012) Vertical stratification and microhabitat selection by the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae) in open-grown, veteran oaks. European Journal of Entomology 109: 553–559.
Basset Y., Čížek L., Cuénoud P., Didham R., Guilhaumon F., Missa O., Novotný V., Odegaard F., Roslin T., Schmidl J., Tishechkin A., Winchester N., Roubik D., Aberlenc H., Bail J., Barrios H., Bridle J., Castano-Meneses G., Corbara B. (2012) Arthropod diversity in a tropical forest. Science 338: 1481-1484.
DOI: 10.1126/science.1226727
Bezděk A., Sládeček F. (2012) Platyonitis oberthueri Janssens, 1942 and Epionitis tarsatus Balthasar, 1942 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onitini) — synonymy confirmed. Zootaxa 3267: 65-68.
Boukal D., Fikáček M., Hájek J., Konvička O., Křivan V., Sejkora R., Skalický S., Straka M., Sychra J., Trávníček D. (2012) Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana 48: 1-21 (in Czech, English).
Čížek L. (2012) Active restoration and management of forest habitats Jongepierová et al., eds. Ecological restoration in The Czech Republic 17-19.
Čížek L. (2012) Výzvy aktivního managementu lesů pro podporu biodiverzity Jongepierová et al., eds. Ekologická obnova v České republice 17-19.
Čížek L., Hauck D., Pokluda P. (2012) Contrasting needs of grassland dwellers: habitat preferences of endangered steppe beetles (Coleoptera) J. Insect Conserv. 16: 281-293.
DOI: 10.1007/s10841-011-9415-6
Drag L., Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Honců M., Roztočil O. (2012) Tesařík alpský a jeho výskyt v ČR Živa 5: 247-250.
Konvička O. (2012) Notes on the distribution of beetles of the families Melandryidae and Tetratomidae in the Western Palaearctic region. Poznámky k rozšíření brouků čeledí Tetratomidae a Melandryidae v západním Palearktu Klapalekiana 48: 203-206.
Plátek M. (2012) Vertikální stratifikace a mikrohabitatové preference tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) na volně rostlých, starých dubech Kostelecké inspirování 2012, Sborník abstraktů 4. ročníku konference konané 29.-30.11.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2012) Importance of marginal habitats for grassland diversity: fallows and overgrown tall-grass steppe as key habitats of endangered ground-beetle Carabus hungaricus Insect Conservation and Diversity 5: 27-36.
DOI: 10.1111/j.1752-4598.2011.00146.x
Řehounek J., Čížek L., Grycz F., Křivan V. (2012) Suchozemští brouci In: Tropek R. & Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management, ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 51-65.
Šebek P. (2012) Metody zpětných odchytů - od teorie k praktickému využití. Harabiš & Solský (eds.): Kostelecké inspirování 2012, Sborník abstraktů 4. ročníku konference konané 29.-30.11. p. 7.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search