Publikace

Celkem nalezeno: 125 záznamů
Čížek O., Zámečník J., Tropek R., Kočárek P., Konvička M. (2012) Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. Journal of Insect Conservation 16: 215-226.
DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2012) Timed surveys and transect walks as comparable methods for monitoring butterflies in small plots. Journal of Insect Conservation 16: 275-280.
DOI: 10.1007/s10841-011-9414-7
Tropek R. (2012) Can periodically drained ponds have any potential for terrestrial arthropods conservation? A pilot survey of spiders. Polish Journal of Ecology 60: 635-639.
Tropek R. (2012) Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník. Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník pond – Site of Community Importance Erica 19: 101-108.
Tropek R., Kadlec T., Beneš J. (2012) Denní motýli In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management, ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 21-33.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka S., Spitzer L., Baňař P., Konvička M. (2012) Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43: 13-18.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.10.010
Tropek R., Prach K. (2012) Mining and post-industrial sites. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J., Prach K. (eds): Ecological Restoration in the Czech Republic, AOPK ČR, Praha, pp. 89-93.
Tropek R., Prach K. (2012) Místa narušená těžbou. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J., Prach K. (eds): Ekologická obnova v České republice, AOPK ČR, Praha, pp. 89-93.
Tropek R., Řehounek J. (2012) Bezobratlí postindustriálních stanovišť – shrnutí In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 129-139.
Tropek R., Řehounek J. (2012) Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, 147 pp.
Tropek R., Řezáč M. (2012) Pavouci In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 117-127.
Čížek O., Tropek R., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 47-48.
Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L., Tropek R. (2011) Hovering sunbirds in the Old World: occasional behaviour or evolutionary trend? Oikos 120: 178–183.
DOI: 10.1111/j.1600-0706.2010.18612.x
Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Tropek R., Volf O., Zavadil V. (2011) Spoil heaps. In: Řehunková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republik, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, pp. 17-33
Tropek R. (2011) Zoologický management? Děkuji, raději ne. Vesmír 90: 623-625.
Tropek R. (2011) Endemičtí motýli a afromontánní krajina - první výsledky fylogeografie a autekologie. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 233.
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Ash deposit as a stronghold for the critically endangered Grayling (Hipparchia semele). In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Restoration projects in the Czech Republic. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro kriticky ohroženého okáče metlicového. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š., Baňař P., Spitzer L., Konvička M. (2011) Rekultivace černouhelných hald - drahá likvidace ochranářsky cenných stanovišť. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 234.
Tropek R., Konvička M. (2011) Should restoration damage rare habitats? Biological Conservation 144: 1299.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA