Publikace

Celkem nalezeno: 190 záznamů
Konvička O. (2014) Příspěvek k rozšíření mykofágního brouka Derodontus macularis (Fuss, 1850) (Coleoptera: Derodontidae) na východní Moravě Acta Carpathica Occidentalis 5: 68-69.
Konvička O., Hauck D. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – 370. Coleoptera: Tetratomidae. Klapalekiana 50: 253-254.
Konvička O., Švec Z. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – 357. Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae Klapalekiana 50: 68.
Konvička O., Vávra J. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – 358. Coleoptera: Sphindidae. Klapalekiana 50: 84.
Miklín J., Čížek L. (2014) Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veterantrees and mature forests succumb to forestry intensification,succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation 22: 35-41.
DOI: 10.1016/j.jnc.2013.08.002
Šebek P., Čížek L. (2014) Pollarding: an important, but overlooked tool in the conservation of saproxylic beetles. 8th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles, 13-15 June 2014, Basel, Switzerland
Šebek P., Gouix N., Valladares L., Brustel H., Brin A. (2014) Do species interactions prevent Limoniscus violaceus from living in suitable basal hollow trees? 8th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles, 13-15 June, Basel, Switzerland
Tropek R., Černá I., Straka J., Kadlec T., Pech P., Tichánek F., Šebek P. (2014) Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecological Engineering 73: 45-52.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.011
Tropek R., Plátek M., Čížek O., Černá I. (2014) Occurence of Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera: Carabidae) in Bohemia after 143 years Elateridarium 8: 118-119.
Vávra J., Bobot L., Konvička O. (2014) Rozšíření lesana Elateroides flabellicornis (Schneider, 1791) (Coleoptera: Lymexylidae) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 5: 70-73.
Vávra J., Čížek L., Vodka Š., Hauck D., Konvička O. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – Coleoptera: Eucnemidae Klapalekiana 50: 127–128.
Vodka Š., Büche B., Čížek L. (2014) Faunistic records from the Czech Republic – 376. Coleoptera: Ptinidae. Klapalekiana 50: 263.
Waqa-Sakiti H., Stewart A., Čížek L., Hodge S. (2014) Patterns of tree species usage by long-horned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Fiji. Pacific Science 68: 57-64.
DOI: 10.2984/68.1.5
Drag L., Košnar J., Čížek L. (2013) Development and characterization of ten polymorphic microsatellite loci for the Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae). Conservation Genetics Resources 5: pp 907-909.
DOI: 10.1007/s12686-013-9930-8
Drag L., Zima J., Čížek L. (2013) Characterization of nine polymorphic microsatellite loci for a threatened saproxylic beetle Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae). Conservation Genetics Resources 5: pp 903-905.
DOI: 10.1007/s12686-013-9929-1
Drag L., Zima J., Čížek L. (2013) Genetická struktura populací kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8.února 2013, 176 pp.
Jirků M., Konvička M., Čížek L., Šálek M., Robovský J., Dostál D. (2013) Návrat zubra do České republiky. Akademický bulletin AV ČR 2013: 28-31.
Konvička O. (2013) Příspěvek k rozšíření páteříčka Rhagonycha carpathica Ganglbauer, 1896 v České republice. Contribution to distribution of the soldier beetle Rhagonycha carpathica Ganglbauer, 1896 in the Czech Republic. Acta Carpathica Occidentalis 4: 86-88.
Plátek M., Albert J., Šebek P., Hauck D., Čížek L. (2013) Vertikální stratifikace a mikrohabitatové preference tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) na volně rostlých, starých dubech. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 176.
Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M., Čížek L. (2013) Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 183.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA