Laboratoř fyziologie hmyzu

Zabýváme se studiem hmyzích neuropeptidů (převážně ze skupiny adipokinetických hormonů) a jejich rolí v důležitých fyziologických a vývojových procesech v hmyzím těle. Studium zahrnuje problematiku metabolismu, anti-stresových reakcí vyvolaných různými stresory včetně insekticidů a patogenů, a trávících enzymů. Další činnost zahrnuje studium hmyzích hormonů, jejich analogů a dalších biologicky aktivních látek na vývoj a reprodukci hmyzu. Toto studium zahrnuje problematiku vývoje přídatných žláz, jejich funkce a sekreční aktivity, jejich úlohu v reprodukci krev sajícího hmyzu, hematofágní chování, autogenie i anautogenie. K tomu využíváme širokou škálu klasických i moderních fyziologických, biochemických a molekulárně biologických metod. Ty zahrnují chromatografické techniky včetně HPLC a FPLC, elektroforetické metody (jedno- a dvourozměrná elektroforéza), imunometody (ELISA a Western blotting), metabolicko-fyziologické metody (spotřeba kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého, monitorování pohybů), základní metody molekulární biologie (RNAi, PCR, q-RT-PCR), mikroskopické techniky (elektronový a konfokální mikroskop) a velké množství různých biochemických testů využívajících spektrofotometrická stanovení (enzymové reakce, oxidační stres, měření hladin metabolitů atd.). Jako hlavní modelové organismy používáme ploštici Pyrrhocoris apterus, a octomilku Drosophila melanogaster, v menší míře pak saranče Locusta migratoria, švába Periplaneta americana, včelu Apis melifera a komáry komplexu Culex pipiens.

Vybrané publikace:
Zemanová M., Rodríguez-Illamola A., Stašková T., Sidorov R., Kodrík D. (2015) Regulation of antioxidative stress response in Drosophila melanogaster: Involvement of the adipokinetic hormone and adenosine. Society for Experimental Biology Meeting Prague 2015, Czech Republic, 30th June- 3rd July, Abstract A2.27 p. 20.
Zemanová M., Stašková T., Kodrík D. (2016) Role of adipokinetic hormone and adenosine in the anti-stress response in Drosophila melanogaster. J. Insect Physiol. 91-92: 39-47.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2016.06.010

Všechny publikace (1064)

Řešené výzkumné projekty

Endokrinní řízení stresových situací

Projekt se zabývá studiem fyziologických a biochemických procesů v hmyzím těle, které jsou spouštěny peptidy z rodiny adipokinetických hormonů (AKH) jako bezprostřední reakce na stresové situace. Důraz je kladen na studium mobilizace anti-oxidačních stresových reakcí včetně jejich mechanismu působení na biochemické úrovni. Studium se týká také úlohy AKH v obranné reakci vůči patogenům jako jsou entomopatogenní nematody a houby, a jed parazitické vosičky Habrobracon hebetor. Projekt zahrnuje také studium mechanismů, kterými AKH stimulují patogeny k intenzifikaci svých účinků na hostitelský organismus.

PI: Dalibor Kodrík

Neurohormonální kontrola trávení

Cílem projektu je pochopit mechanismy, kterými adipokinetické hormony (AKH) stimulují u hmyzu příjem potravy a aktivitu trávících enzymů ve střevě. Projekt monitoruje aktivitu základních i méně běžných trávících enzymů (amylázy, lipázy, proteázy, polygalakturonázy) ve stresových situacích a účinek AHK na ně.

PI: Dalibor Kodrík, Konstantin Vinokurov

Studium reprodukce a biodiverzity komárů

Projekt se zabývá studiem vývoje samčích přídatných žláz a jejich sekreční aktivity u komárů s důrazem na objasnění jejich úlohy při tvorbě spermatoforu a při dalších procesech spojených s rozmnožováním. Dále je projekt zaměřen na studium změn v populacích komárů, vyvolaných změnami klimatu s důrazem na sledování výskytu patogenů, které jsou původci řady onemocnění člověka i domácích zvířat.

PI: Ivan Gelbič

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA