Laboratoř analytické biochemie a metabolomiky

Hlavním úkolem Laboratoře Analytické biochemie (BCLAB) je výzkum a vývoj nových bioanalytických přístupů a jejich aplikaci ve výzkumu metabolismus hmyzu a jiných významných modelových organismů. Unikátní analytické metody vyvinuté touto výzkumnou skupinou pokrývají analytiku rozsáhlého souboru metabolitů od malých molekul odvozených od organických kyselin, aminokyselin, aminů, nukleosidů, nukleotidů, lipidů, steroidů, cukrů nebo jejich konjugátů až po sekvenování peptidů. Kromě vlastních bioanalytických výzkumných projektů tým BCLAB participuje na interdisciplinárním výzkumu badatelských týmů Biologického Centra, které využívají vyvinuté analytické metody a unikátní know – how BCLAB týmu. Oddělení také získalo akreditaci fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pro výchovu studentů magisterských a doktorantských studijních programů  v oborech biochemie a organické chemie.

Další podrobnosti lze nalézt na odkazu www.bclab.eu

Řešené výzkumné projekty

Nové postupy přípravy vzorků působením alkylchlorformiátů pro paralelní GC-MS a LC-MS analýzu

 

Nové přístupy v profilování metabolitů v biologických vzorcích živočišného původu

 

Profilování neurosteroidových konjugátů a jiných kyselých metabolitů v modelových organismech

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA