Publikace

Celkem nalezeno: 125 záznamů
Tropek R., Prach K. (2011) Post-mining and postindustrial sites. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Restoration projects in the Czech Republic. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Prach K. (2011) Místa narušená těžbou a průmyslem. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Řehounek J., Konvička M. (2011) Výsypky - nečekaná šance pro bezobratlé živočichy Ekologie a společnost 22: 19-21.
Tropek R., Spitzer L. (2011) The butterfly community of the Mendong Buo area. In: Safián S. (ed.) Abstracts of the Workshop on Lepidoptera Research in the Afrotropical region. Hans Cottage and Kakum NP, Ghana 25.
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J., Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L., Zavadil V. (2011) Stone quarries. In: Řehounková K., Řehounek J. & Prach K. (eds): Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, pp. 35-49
Černá I., Straka J., Tropek R. (2010) Habitatové preference žahadlových blanokřídlých na struskopopílkových odkalištích. In: Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov 17.-19.6.2010 4.
Falkenauerová A., Tropek R., Janda M., Spitzer L., Janeček Š. (2010) Pylové analýzy jako metoda studia polinačních vztahů: Příkladová studie úlohy drvodělek (Apoidea: Xylocopini) v afromontánních polinačních systémech Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov 17.-19.6.2010. 6.
Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L., Tropek R. (2010) Třepotání strdimilů starého světa: příležitostné chování nebo evoluční trend? Bryja J., Zasadil P. (eds.) Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 99-100.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) "Walk a line" nebo "random trampling" -srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 106.
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2010) Liniová nebo časovaná pochůzka – srovnání dvou standardních metod sčítání motýlů na malých plochách In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice 19-20.
Kadlec T., Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2010) Technical reclamations of post-mining sites as squandering of diurnal butterflies and moths. International Conference in Landscape Ecology, Brno/Prague, Czech republic, 3-6th September, 2010. Book of abstracts. 138.
Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Tropek R., Volf O., Zavadil V. (2010) Výsypky In: Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi 15-36.
Rauch O., Kovář P., Tropek R., Řehounek J., Kubelka V., Lepšová A., Volf O., Zavadil V. (2010) Odkaliště In: Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi 133-153.
Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I., Nedvěd O. (2010) Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) [Overwintering communities of arthropods on white fir in the Moravian Wallachia region (West Carpathians, Czech Republic)] Acta Mus. Beskid. 59: 217-232.
Tropek R. (2010) Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) Konstantinolázeňska [Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of the Konstantinovy Lázně region] Erica 17: 91-102.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Tuf I., Hejda M., Konvička M. (2010) Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139-147.
DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01746.x

Dokumenty ke stažení:
Editor's Choice - The efficacy of ecological restoration (pdf)
Tropek R., Kadlec T., Konvička M. (2010) Post-mining sites, as important refuges of butterflies, under the restoration pressure. International conference on the biology of butterflies. University of Alberta, Edmonton, Canada. June 28th - July 2nd 2010. Programm & Abstracts. 73.
Tropek R., Konvička M. (2010) The forest conservation as insufficient tool for afromontane endemics perpetuation. Cameroonian endemic butterflies require mosaic landscape 6th International conference on the biology of butterflies. University of Alberta, Edmonton, Canada. June 28th - July 2nd 2010. Programm & Abstracts. 73.
Tropek R., Konvička M. (2010) Afromontánní motýli a struktura a ochrana krajiny In: Konvička M. & Beneš J. (eds): Sborník abstraktů z konference 26. listopadu 2010. ENTÚ BC AV ČR, České Budějovice 2010: 25-26.
Tropek R., Konvička M. (2010) Forest eternal? Endemic butterflies of the Bamenda highlands, Cameroon, avoid close-canopy forest. African Journal of Ecology 48: 428-437.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA