Publikace

Celkem nalezeno: 44 záznamů
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Boukal D. (2016) Quantifying the variation of fecundity in mayflies (Insecta: Ephemeroptera). Talk at 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), 3-8 July 2016, Pécs, Hungary.
Sroka P., Klečka J., Boukal D. (2016) Spatial heterogeneity and habitat permanence affect community assembly, structure and phenology of mayflies (Ephemeroptera) in sandpit pools. Proceedings of the Joint Meeting of the International Conference on Ephemeroptera /14./ and International Symposium on Plecoptera /18./. Zoosymposia 11: 205–218.
DOI: 10.11646/zoosymposia.11.1.20
Boukal D., Ditrich T., Kutcherov D., Sroka P., Papáček M., Dudová P. (2015) Analyses of developmental rate isomorphy in ectotherms: Introducing the dirichlet regression. PLoS One 10: e0129341.
DOI: 10.1371/journal.pone.0129341
Godunko R. J., Sroka P., Soldán T., Bojková J. (2015) The higher phylogeny of Leptophlebiidae (Insecta: Ephemeroptera), with description of a new species of Calliarcys Eaton, 1881. Arthropod Systematics & Phylogeny 73: 259-280.
Sroka P., Bojková J., Boukal D. (2015) Temperature and resource availability jointly drive cohort splitting in a mayfly. Talk at 5th Conference of the Czech Society for Ecology, 23-25 October 2015, České Budějovice, Czech Republic.
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Godunko R. J. (2015) New species of the genus Oligoneuriella Ulmer, 1924 (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) from Turkey. Zootaxa 4012: 329–350.
DOI: 10.11646/zootaxa.4012.2.4
Sroka P., Boukal D. (2015) The effect of spatial complexity to the macroinvertebrate assemblages. Poster at XIV Int. Conference on Ephemeroptera and XVII Int. Symposium on Plecoptera, 31 May - 5 June 2015, Aberdeen, Scotland, UK.
Sroka P., Staniczek A., Bechly G. (2015) Revision of the giant pterygote insect Bojophlebia prokopi Kukalová-Peck, 1985 (Hydropalaeoptera: Bojophlebiidae) from the Carboniferous of the Czech Republic, with the first cladistic analysis of fossil palaeopterous insects Journal of Systematic Palaeontology 13: 963-982.
DOI: 10.1080/14772019.2014.987958
Sroka P., Staniczek A., Bechly G. (2015) Revision of the giant pterygote insect Bojophlebia prokopi Kukalová-Peck, 1985, with the first cladistic analysis of fossil palaeopterous insects. Poster at XIV Int. Conference on Ephemeroptera and XVII Int. Symposium on Plecoptera, 31 May - 5 June 2015, Aberdeen, Scotland, UK.
Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J., Sroka P. (2014) Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné střibro české entomologie. Živa 62: čislo 5: 215-218.
Staniczek A., Sroka P., Bechly G. (2014) Neither silverfish nor fowl: the enigmatic Carboniferous Carbotriplura kukalovae Kluge, 1996 (Insecta: Carbotriplurida) is the putative fossil sister group of winged insects (Insecta: Pterygota). Systematic Entomology 39: 619-632.
DOI: 10.1111/syen.12076
Ditrich T., Sroka P., Papáček M., Šalandová P., Paulová L., Pilařová S., Placková Š., Boukal D. (2013) Vodní hmyz porušuje pravidlo vývojové izomorfie. 4. konference České společnosti pro ekologii, Program a sborník abstraktů
Sroka P., Godunko R. J. (2013) BOOK REVIEW: Bauernfeind E. & Soldán T. 2012: The Mayflies of Europe (Ephemeroptera). European Journal of Entomology 110: 246.
Soldán T., Godunko R. J., Sroka P., Bojková J. (2012) Mayfly (Ephemeroptera) species inventory of the Caucasus Mountains. In: M. Yoshimura Y. (Eds): 2012 International Joint Meeting on Ephemeroptera and Plecoptera. Program and Abstract Book. June 3-9, 2012, Wakayama, Japan: 49–50.
Sroka P. (2012) Systematics and phylogeny of the West Palaearctic representatives of subfamily Baetinae (Insecta: Ephemeroptera): combined analysis of mitochondrial DNA sequences and morphology Aquatic Insects 34: 23-53.
DOI: 10.1080/01650424.2012.718081
Sroka P., Godunko R. J. (2012) Mayflies of the Caucasus Mountains. I. A new species of the genus Electrogena Zurwerra & Tomka, 1985 Zootaxa 3222: 28–45.
Sroka P., Godunko R. J., Novikova E., Kluge N. (2012) Contribution to the knowledge of the subgenus Rhodobaetis Jacob, 2003 (Ephemeroptera: Baetidae: Baetis) from Central Asia. Part 1 Zootaxa 3311: 42–60.
Sroka P., Martynov A., Godunko R. J. (2012) Morphological and genetic variability of Baetis (Rhodobaetis) braaschi Zimmermann, 1980 (Ephemeroptera: Baetidae). Zootaxa 3323: 27–49.
Svitok M., Godunko R. J., Novikmec M., Sroka P. (2012) Projekt HEPTAGEN: "Fylogeografia, taxonomia a diverzita podeniek komplexu Ecdyonurus-Electrogena (Ephemeroptera: Heptageniidae) Karpat" (APVV SK-CZ-187-11) Limnologicky spravodajca 6: 59-60.
Sroka P., Arnekleiv J. (2010) Two new species of Acentrella Bengtsson, 1912 (Ephemeroptera, Baetidae) from Kazakhstan with notes on the Palaearctic fauna Zootaxa 2693: 1–20.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA