Ing. David Boukal, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř ekologie vodního hmyzu a reliktních ekosystémů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387772327
E-mail: boukal@entu.cas.cz
Web: www.entu.cas.cz/boukal/

Popis

Modely populační dynamiky a evoluční ekologie; vodní brouci (ekologie, faunistika, taxonomie)|Models of population dynamics and evolutionary ecology; water beetles (ecology, faunistics, taxonomy)

Publikace
Celkem nalezeno: 90 záznamů
Kolář V., Straka M., Sychra J., Boukal D. (2018) Vodní brouci jako zrcadlo našeho hospodaření s vodou. Vodní hospodářství 6 : 6-11.
Sentis A., Boukal D. (2018) On the use of functional responses to quantify emergent multiple oredator effects. Scientific Reports 8 : article number 11787.
DOI: 10.1038/s41598-018-30244-9
Vebrová L., van Nieuwenhuijzen A., Kolář V., Boukal D. (2018) Seasonality and weather conditions jointly drive flight activity patterns of aquatic and terrestrial chironomids. BMC Ecology 18 : article number 19, pp. 1-13.
DOI: https://doi.org/10.1186/s12898-018-0175-y
Sentis A., Binzer Amrei, Boukal D. (2017) Temperature-size responses alter food chain persistence across environmental gradients. Ecology Letters 20 : 852-862.
DOI: 10.1111/ele.12779
Sentis A., Gémard C., Jaugeon B., Boukal D. (2017) Predator diversity and environmental change modify the strengths of trophic and non-trophic interactions Global Change Biology 23 : 2629-2640.
DOI: 10.1111/gcb.13560
Blabolil P., Ricard D., Peterka J., Říha M., Jůza T., Vašek M., Prchalová M., Čech M., Muška M., Seďa J., Mrkvička T., Boukal D., Kubečka J. (2016) Predicting asp and pikeperch recruitment in a riverine reservoir. Fisheries Research 173 : 45–52 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2015.08.003
Ditrich T., Boukal D. (2016) Relative male and female contributions to the supercooling point of their offspring in Microvelia reticulata (Heteroptera: Veliidae). Entomological Science 19 : 222-227.
DOI: 10.1111/ens.12196
Kolář V., Boukal D. (2016) Faunistické zprávy ze západních Čech – 8 Coleoptera: Dytiscidae. Západočeské entomologické listy 7 : 11-13.
Kolář V., Hesoun P., van Niuwenhuijzen A., Rozkopal M., Boukal D. (2016) Large species of the water beetles and bugs of selected reserve areas in Southern Bohemia. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 56 : 88-93.
Kolář V., Ondáš T., Boukal D. (2016) Proč mizí vodní brouci (a jiný velký hmyz) z našich rybníků? Fórum ochrany přírody 3 : 30-32.
Kubečka J., Boukal D., Čech M., Hickley P., Kitchell J., Ricard D., Rudstam L., Soukalová K., Welcomme R. (2016) Ecology and ecological quality of fish in lakes and reservoirs. Fisheries Research 173 : 1-3 (editorial material).
DOI: 10.1016/j.fishres.2015.10.022
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Boukal D. (2016) Quantifying the variation of fecundity in mayflies (Insecta: Ephemeroptera). Talk at 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), 3-8 July 2016, Pécs, Hungary.
Sroka P., Klečka J., Boukal D. (2016) Spatial heterogeneity and habitat permanence affect community assembly, structure and phenology of mayflies (Ephemeroptera) in sandpit pools. Zoosymposia 11 : 205–218.
DOI: 10.11646/zoosymposia.11.1.20
Boukal D., Ditrich T., Kutcherov D., Sroka P., Papáček M., Dudová P. (2015) Analyses of developmental rate isomorphy in ectotherms: Introducing the dirichlet regression. PLoS One 10 : e0129341.
DOI: 10.1371/journal.pone.0129341
Kolář V., Boukal D. (2015) Potápníci – nenápadní predátoři našich vod. Živa 6 : 300-303.
Sentis A., Morisson J., Boukal D. (2015) Thermal acclimation modulates the impacts of temperature and enrichment on trophic interaction strengths and population dynamics. Global Change Biology 21 : 3290-3298.
DOI: 10.1111/gcb.12931
Sroka P., Bojková J., Boukal D. (2015) Temperature and resource availability jointly drive cohort splitting in a mayfly. Talk at 5th Conference of the Czech Society for Ecology, 23-25 October 2015, České Budějovice, Czech Republic.
Sroka P., Boukal D. (2015) The effect of spatial complexity to the macroinvertebrate assemblages. Poster at XIV Int. Conference on Ephemeroptera and XVII Int. Symposium on Plecoptera, 31 May - 5 June 2015, Aberdeen, Scotland, UK.
Boukal D. (2014) Trait- and size-based descriptions of trophic links in freshwater food webs: current status and perspectives. Journal of Limnology 73 : 171-185.
DOI: 10.4081/jlimnol.2014.826
Boukal D., Dieckmann U., Enberg K., Heino M., Jorgensen C. (2014) Life-history implications of the allometric scaling of growth Journal of Theoretical Biology 359 : 199-207.
DOI: 10.1016/j.jtbi.2014.05.022

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA