MSc. Sentiko Ibalim

Funkce: Doktorand - Laboratoř tropické ekologie , Doktorand - laboratoř ekologie společenstev

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5376
E-mail: sentiko.ibalim@entu.cas.cz

Popis

Fylogenetická struktura společenstev hmyzu a potravních sítí mezi rostlinami a herbivory v lesních ekosystémech

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA