MSc. Leonardo Ré Jorge, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř tropické ekologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5377
E-mail: leonardo.jorge@entu.cas.cz

Popis

Ekologie vztahů mezi rostlinami a hmyzem, potravní sítě, biostatistika

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA