MSc. Xue Xiao

Funkce: Doktorand - Laboratoř multitrofických interakcí

Kontaktní údaje

E-mail: xue.xiao@entu.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA