RNDr. Petr Šimek, CSc.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř analytické biochemie a metabolomiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775286 +420 723 648 892
E-mail: simek@bclab.eu
Web: www.bclab.eu

Popis

Analytická chemie a biochemie biologicky aktivních látek, profilování metabolitů, metabolomické přístupy|Analytical chemistry and biochemistry of biol. active compounds, metabolite profiling, metabolomic approaches

Publikace
Celkem nalezeno: 270 záznamů
Gurung K., Šimek P., Jegorov A., Palatinus L. (2024) Structure and absolute configuration of natural fungal product beauveriolide I, isolated from Cordyceps javanica, determined by 3D electron diffraction. Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry 80 : 56-61.
DOI: 10.1107/S2053229624001359
Skotnicová P., Srivastava A., Aggarwal D., Talbot J., Karlínová I., Moos M., Mareš J., Bučinská L., Koník P., Šimek P., Tichý M., Sobotka R. (2024) A thylakoid biogenesis BtpA protein is required for the initial step of tetrapyrrole biosynthesis in cyanobacteria. New Phytologist 241 : 1236–1249.
DOI: 10.1111/nph.19397
Jegorov A., Šimek P., Satke J. (2023) Kmen entomopatogenní houby Beauveria pseudobassiana CCM 9191 a použití tohoto kmene jako bioinsekticidu proti lýkožroutu smrkovému a/nebo lýkožroutu severskému. PATENT č. 309914
Jegorov A., Šimek P., Satke J. (2023) Způsob zamezení šíření kůrovce lesním porostem. PATENT č. 309915
Kiss É., Talbot J., Adams N.B.P., Opekar S., Moos M., Pilný J., Kvasov T., Schneider E., Konik P., Šimek P., Sobotka R. (2023) Chlorophyll biosynthesis under the control of arginine metabolism. Cell Reports 42 : article number: 113265.
DOI: 10.1016/j.celrep.2023.113265
Ribeiro J., Hartmann D., Bartošová-Sojková P., Debat H., Moos M., Fara J., Šimek P., Palus M., Kučera M., Hajdušek O., Sojka D., Kopáček P., Perner J. (2023) Blood-feeding adaptations and virome assessment of the poultry red mite Dermanyssus gallinae guided by RNA-seq Communications Biology 6 : 517.
DOI: 10.1038/s42003-023-04907-x
Taleva G., Husová M., Panicucci B., Hierro-Yap C., Pineda E., Biran M., Moos M., Butter F., Šimek P., Bringaud F., Panicucci Zíková A. (2023) Mitochondrion of the Trypanosoma brucei long slender bloodstream form is capable of ATP production by substrate-level phosphorylation PLoS pathogens 19 : e1011699.
DOI: 10.1371/journal.ppat.1011699
Hůla P., Moos M., Des Marteaux L. E., Šimek P., Košťál V. (2022) Insect cross-tolerance to freezing and drought stress: role of metabolic re-arrangement. Proceedings of the Royal Society B 289 : 20220308.
DOI: 10.1098/rspb.2022.0308
Kučera L., Moos M., Štětina T., Korbelová J., Vodrážka P., Des Marteaux L. E., Grgac R., Hůla P., Rozsypal J., Faltus M., Šimek P., Sedlacek R., Košťál V. (2022) A mixture of innate cryoprotectants is key for freeze tolerance and cryopreservation of a drosophilid fly larva. Journal of Experimental Biology 225 : jeb243934.
DOI: 10.1242/jeb.243934
Moos M., Korbelová J., Štětina T., Opekar S., Šimek P., Grgac R., Košťál V. (2022) Cryoprotective metabolites are sourced from both external diet and internal macromolecular reserves during metabolic reprogramming for freeze tolerance in drosophilid fly, Chymomyza costata. Metabolites 12 : 163.
DOI: 10.3390/metabo12020163
Šimek P., Jegorov A., Satke J. (2022) Vzorky kultivaru houby C. javanica, kmen CCM8917 jako zdroje cenných látek a doplňku stravy. FUNKČNÍ VZOREK.
Šimek P., Satke J., Jegorov A. (2022) Biologický boj s kůrovci a klikorohy pomocí entomopatogenních hub. Vývoj biotechnologie a její aplikace pro obnovení rovnováhy v lesních ekosystémech. OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE
Vrba P., Sucháčková Bartoňová A., Andres M., Nedvěd O., Šimek P., Konvička M. (2022) Exploring cold hardiness within a butterfly clade: supercooling ability and polyol profiles in European Satyrinae. Insects 13 : article number: 369.
DOI: 10.3390/insects13040369
Zahradníčková H., Opekar S., Řimnáčová L., Šimek P., Moos M. (2022) Chiral secondary amino acids, their importance, and methods of analysis. Amino Acids 54 : 687-719.
DOI: 10.1007/s00726-022-03136-6
Gäde G., Šimek P., Marco H. (2021) Biochemically identified neuropeptides in a caddisfly (Trichoptera) and a pygmy mole cricket (Orthoptera: Caelifera: Tridactyloidea). Archives of Insect Biochemistry & Physiology 106 : e21778.
DOI: 10.1002/arch.21778
Gerber L., Kresse J.-C., Šimek P., Berková P., Overgaard J. (2021) Cold acclimation preserves hindgut reabsorption capacity at low temperature in a chill-susceptible insect, Locusta migratoria. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 252 : article number: 110850.
DOI: 10.1016/j.cbpa.2020.110850
Nupur , Kuzma M., Hájek J., Hrouzek P., Gardiner A.T., Lukeš M., Moos M., Šimek P., Koblížek M. (2021) Structure elucidation of the novel carotenoid gemmatoxanthin from the photosynthetic complex of Gemmatimonas phototrophica AP64. Scientific Reports 11 : article number: 15964.
DOI: 10.1038/s41598-021-95254-6
Opekar S., Kvíčala J., Moos M., Pejchal V., Šimek P. (2021) Mechanism of alkyl chloroformate-mediated esterification of carboxylic acids in aqueous media. Journal of Organic Chemistry 86 : 16293-16299.
DOI: 10.1021/acs.joc.1c01546
Opekar S., Kvíčala J., Moos M., Pejchal V., Šimek P. (2021) Mechanism of the Alkyl Chloroformate Mediated Esterification of Carboxylic Acids in Aqueous Media. Conference: 55th Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry – Liblice 2021, 3-6 November 2021
Opekar S., Zahradníčková H., Vodrážka P., Řimnáčová L., Šimek P., Moos M. (2021) A chiral GC-MS method for analysis of secondary amino acids after heptafluorobutyl chloroformate & methylamine derivatization. Amino Acids 53 : 347–358.
DOI: 10.1007/s00726-021-02949-1

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA