Ing. Iva Karlínová

Funkce: Doktorand - Laboratoř analytické biochemie a metabolomiky

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775276
E-mail: opekarova@bclab.eu
Web: www.bclab.eu

Popis

Výzkum nových metabolomických strategií a jejich využití při analýze metabolomu modelových organismů.

Publikace
Celkem nalezeno: 6 záznamů
Hušek P., Švagera Z., Hanzlíková D., Karlínová I., Řimnáčová L., Zahradníčková H., Šimek P. (2018) GC-MS metabolomic profiling of protic metabolites following heptafluorobutyl chloroformate mediated dispersive liquid microextraction sample preparation protocol. In: Theodoridis G. A., Gika H. G., Wilson I. D. (eds): Metabolomic Profiling: Methods and Protocols , Methods in Molecular Biology, Vol. 1738, Humana Press, New York pp. 159-181.
DOI: 10.1007/978-1-4939-7643-0_11
Karlínová I., Moos M., Zahradníčková H., Řimnáčová L., Heydová A., Šimek P. (2017) Metabolomic Profiles of the Kidney Cancer Tissues and Urine. POSTER, 3rd International Caparica Symposium on Profiling, Caparica, Portugal
Tomčala A., Kyselová V., Schneedorferová I., Opekarová I., Moos M., Urajová P., Kručinská J., Oborník M. (2017) Separation and identification of lipids in the photosynthetic cousins of Apicomplexa Chromera velia and Vitrella brassicaformis. Journal of Separation Science 40 : 3402-3413.
DOI: 10.1002/jssc.201700171
Hušek P., Švagera Z., Hanzlíková D., Řimnáčová L., Zahradníčková H., Opekarová I., Šimek P. (2016) Profiling of urinary amino-carboxylic metabolites by in-situ heptafluorobutyl chloroformate mediated sample preparation and gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1443 : 211-232.
Košťál V., Korbelová J., Štětina T., Poupardin R., Colinet H., Zahradníčková H., Opekarová I., Moos M., Šimek P. (2016) Physiological basis for low-temperature survival and storage of quiescent larvae of the fruit fly Drosophila melanogaster. Scientific Reports 6 : 32346.
DOI: 10.1038/srep32346
Opekarová I., Řimnáčová L., Moos M., Zahradníčková H., Šimek P., Hušek P. (2016) A novel platform for automated GC-MS based metabolomics. POSTER, 4th Metabolomics Workshop, Thessaloniky 2016, Greece

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA