doc. RNDr. Jan Šula, CSc.

Funkce: Bývalý zaměstnanec - Sekretariát ENTÚ , Bývalý zaměstnanec - Laboratoř fyziologie hmyzu

Kontaktní údaje

E-mail: sula@entu.cas.cz

Popis

Proteiny hmyzu, enzymologie, hmyzí fyziologie|Insect proteins, enzymology, insect physiology

Publikace
Celkem nalezeno: 53 záznamů
Socha R., Šula J. (2008) Differential allocation of protein resources to flight muscles and reproductive organs in the flightless wing-polymorphic bug, Pyrrhocoris apterus. J. Comp. Physiol. B 178 : 179-188.
Socha R., Šula J. (2008) Regulation of the development of flight muscles in long-winged adults of the flightless bug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). Eur. J. Entomol. 105 : 575-583.
Kodrík D., Socha R., Šula J. (2006) Struktura a funkce hmyzích stresových hormonů z rodiny adipokinetických peptidů. 82. Fyziologické dny, Praha, 7.- 9. února, Endokrinologie II-p9
Kodrík D., Socha R., Šula J. (2006) Structure and function of insect stress hormones from adipokinetic peptide family (published abstract). Physiol. Res. 55 : 27-28P.
Socha R., Šula J. (2006) Flight muscles polymorphism in a flightless bug, Pyrrhocoris apterus (L.): Developmental pattern, biochemical profile and endocrine control. J. Insect Physiol. 52 : 231-239.
Kodrík D., Socha R., Šula J. (2005) The endocrine background of differences in lipid metabolism in long- and short-winged males of a flightless bug, Pyrrhocoris apterus (L.)(Heteroptera). IVth International Conference on Atrhropods: Chemical, Physiological and Environmental Aspects, Bialka Tatranska, Poland, September 18 - 23, P23
Kodrík D., Socha R., Šula J. (2005) The endocrine involvement in differences in lipid metabolism in long- and short-winged males of a flightless bug, Pyrrhocoris apterus L. (Heteroptera). Pestycydy 4 : 117-123..
Socha R., Kodrík D., Šula J. (2005) Wing morph-specific differences in the metabolism and endocrine control of reserve mobilization in adult males of a flightless bug, Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera). J. Comp. Physiol. B 175 : 557-565..
Socha R., Šula J., Kodrík D. (2005) Characterisation of accessory gland and haemolymph proteins in adult males of Pyrrhocoris apterus (Heteroptera, Insecta) and their endocrine control. In: Peptides 2004, Ed. by Flegel M., Fridkin M., Gilon Ch., Slaninova J. Kenes International, Geneva, Switzerland, 445-446.
Košťál V., Tollarová M., Šula J. (2004) Adjustments of the enzymatic complement for polyol biosynthesis and accumulation in diapausing cold-acclimated adults of Pyrrhocoris apterus. J. Insect Physiol. 50 : 303-313.
Socha R., Šula J., Kodrík D. (2004) Wing morph-related differences in developmental pattern of accessory gland proteins in adult males of Pyrrhocoris apterus (L.) and their endocrine control. J. Insect Physiol. 50 : 893-901.
Socha R., Šula J., Kodrík D. (2004) Characterisation of accessory gland and haemolymph proteins in adult males of Pyrrhocoris apterus (Heteroptera, Insecta) and their endocrine control. 3rd International and 28th European Peptide Symposium, Praha, Czech Republic, September 5 - 10, P183.
Košťál V., Tollarová M., Šula J. (2003) Polyol biosynthesis and accumulation in Pyrrhocoris apterus. presented at: TEMP 2003, International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness, August 10-15, České Budějovice, Czech Republic.
Košťál V., Tollarová M., Tamura M., Zahradníčková H., Šula J. (2003) Roles of diapause termination and cold-acclimation in cryoprotectant biosynthesis and accumulation in Pyrrhocoris apterus (Heteroptera). In: Nedvěd O. (ed.): TEMP 2003 – International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. University of South Bohemia, České Budějovice, p. 26.
Socha R., Šula J., Kodrík D. (2001) Sexual activity in macropterous and brachypterous males of a flightless bug, Pyrrhocoris apterus (Heteroptera). Eur. J. Entomol. 98 : 19-24.
Šula J., Spitzer K. (2000) Allozyme polymorphism in isolated populations of the moth Coenophila subrosea (Lepidoptera: Noctuidae) from three Central European peat bogs. Eur. J. Entomol. 97 : 7-12.
Košťál V., Šula J., Šimek P. (1998) Physiology of drought tolerance and cold hardiness of the Mediterranean tiger moth Cymbalophora pudica during summer diapause. J. Insect Physiol. 44 : 165-173.
Socha R., Šula J., Zemek R. (1998) Feeding behaviour, digestive physiology and lipid content in macropterous females of Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera: Pyrrhocoridae). Physiol. Entomol. 23 : 91-96.
Šula J., Socha R., Zemek R. (1998) Wing morph-related physiological differences in adults of temperate population of Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera: Pyrrhocoridae). Comp. Biochem. Physiol. A 121 : 365-373.
Zvára J., Táborský V., Kohout V., Zelený J., Šula J., Landa Z., Oborník M. (1998) Fytofarmacie - skripta. Zemědělská fakulta JU, Č. Budějovice. 125 p.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA