Ing. Rostislav Zemek, CSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř aplikované entomologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775227
E-mail: rosta@entu.cas.cz

Popis

Behaviorální ekologie, interakce predátor-kořist, roztoči, Phytoseiidae.

Publikace
Celkem nalezeno: 224 záznamů
Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Jozová E., Mráček Z., Palevsky E., Zemek R. (2021) Efficacy of soil isolates of entomopathogenic fungi against the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). Systematic and Applied Acarology 26 : 1149–1167.
DOI: 10.11158/saa.26.6.11
Kopačka M., Nachman G., Zemek R. (2021) Seasonal changes and the interaction between the horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella and horse chestnut leaf blotch disease caused by Guignardia aesculi. Forests 12 : 952.
DOI: 10.3390/f12070952
Nermuť J., Půža V., Zemek R. (2021) Mohli by entomopatogenní hlístice regulovat populace půdních fytofágních roztočů? Rostlinolékař 22-24.
Nermuť J., Půža V., Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2021) Hlístice efektivně šíří spory entomopatogenních hub. Rostlinolékař 23-25.
Gautam U.K., Bohatá A., Shaik H. A., Zemek R., Kodrík D. (2020) Adipokinetic hormone promotes infection with entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea in the cockroach Periplaneta americana. Comparative Biochemistry and Physiology C 229 : 108677.
DOI: 10.1016/j.cbpc.2019.108677
Nermuť J., Konopická J., Zemek R., Kopačka M., Bohatá A., Půža V. (2020) Dissemination of Isaria fumosorosea spores by Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora. Journal of Fungi 6 : 359.
DOI: 10.3390/jof6040359
Zemek R., Konopická J., Ul Abdin Z. (2020) Low efficacy of Isaria fumosorosea against box tree moth Cydalima perspectalis: Are host plant phytochemicals involved in herbivore defence against fungal pathogens? Journal of Fungi 6 : 342.
DOI: 10.3390/jof6040342
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Palevsky E., Bohatá A., Mráček Z., Půža V. (2020) Microbial and nematode control of the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). IOBC-WPRS Bulletin 67-68.
Konopická J., Bohatá A., Zemek R. (2019) Technologie výroby blastospor entomopatogenní houby Isaria fumosorosea kmene CCM 8367 submerzní kultivací. Ověřená technologie OT-ENTU-01
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2019) Entomopathogenic fungi as biocontrol agent agains the bulb mite, Rhizoglyphus robini. SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019. 104.
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Palevsky E., Půža V. (2019) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae)? Biological Control 128 : 102-110.
DOI: 10.1016/j.biocontrol.2018.10.003
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Palevsky E., Bohatá A., Mráček Z., Půža V. (2019) Microbial and nematode control of the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). 7th IOBC Working group meeting "INTEGRATED CONTROL OF PLANT-FEEDING MITES”; 16 – 19 September 2019, Vienna, Austria. Book of Abstracts. 26.
Costa A., Moos M., Zahradníčková H., Šimek P., Zemek R. (2018) The effect of wounding and Spodoptera littoralis herbivory on plant VOCs emissions in caraway Carum carvi. 34th Annual Meeting of the International Society of Chemical Ecology, 12-18 August 2018, Budapest, Hungary. Abstract Book 97.
Honarparvar N., Khanjani M., Zemek R., Bouzari N. (2018) Susceptibility of sweet and sour cherry cultivars/genotypes to feeding damage caused by Bryobia rubrioculus (Acari: Tetranychidae). Systematic and Applied Acarology 23 : 78-90.
DOI: 10.11158/saa.23.1.6
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2018) Laboratory evaluation of entomopathogenic fungi against the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). XV International Congress of Acarology, 2-8 Sept. 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book 40.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Palevsky E. (2018) Výskyt entomopatogenních hub v půdách česnekových a cibulových kultur Čech a Izraele a charakteristika vybraných izolátů. Úroda 66 : 213-217.
Kopačka M., Stathakis T.I., Broufas G., Papadoulis G.Th., Zemek R. (2018) Diversity and abundance of Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) on horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in an urban environment: a comparison between Greece and the Czech Republic. Acarologia 58 : 83-90.
DOI: 10.24349/acarologia/20184284
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Půža V. (2018) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). IOBC-WPRS Bulletin 134 : 38-39.
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Inoculation of sphagnum-based soil substrate with entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea (Hypocreales: Cordycipitaceae). AIP Conference Proceedings 1954 : 030009-1–030009-5.
DOI: 10.1063/1.5033389
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Pěstební substrát s insekticidními a akaricidními vlastnostmi. Užitný vzor č. 31982. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35195

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA