RNDr. Jiří Zelený, CSc.

Funkce: Bývalý zaměstnanec - Laboratoř ekologie vodního hmyzu a reliktních ekosystémů

Publikace
Celkem nalezeno: 135 záznamů
Zelený J. (2008) Neuroptera of the Bohemian Forest and the foothills. Silva Gabreta 14 : 135-148..
Košťál V., Zahradníčková H., Šimek P., Zelený J. (2007) Multiple component system of sugars and polyols in the overwintering spruce bark beetle, Ips typographus. J. Insect Physiol. 53 : 580-586.
Zelený J. (2007) Predátoři a parazitoidi lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na Šumavě. - Predators and parasitoids of spruce bark beetle (Ips typographus) in the Bohemian Forest. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. (eds): Aktuality šumavského výzkumu III. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk : 72.-74.
Zelený J. (2007) Raphidioptera, Neuroptera a Mecoptera Chráněné krajinné oblasti Český kras - Raphidioptera, Neuroptera and Mecoptera of the Protected Landscape Area Bohemian Karst. Bohemia centralis, Praha 28 : :419-425.
Zelený J. (2006) Dlouhošíjky (Raphidioptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. - Snakeflies (Raphidioptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area. Bohemia centralis, Praha 27 : :339-341.
Zelený J., Ševčík J. (2006) Síťokřídlí (Neuroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. - Lace-wings (Neuroptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area. Bohemia centralis, Praha 27 : : 343-350.
Háněl L., Dolný A., Zelený J. (2005) Odonata (vážky). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha : 125-127, 582..
Zelený J. (2005) Megaloptera (střechatky). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha : 160, 586..
Zelený J. (2005) Raphidioptera (dlouhošíjky). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožeých druhů České republiky - Bezobratlí. Red list of threatened species in the Chech Republic - Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha : 161-162, 586..
Zelený J. (2005) Neuroptera (síťokřídlí). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí. Red list of threatened species in the Chech Republic - Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha : 161-165, 586, 588, 632, 643-644..
Zelený J. (2005) Mecoptera (srpice). In: Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.Praha : 166-167, 586, 632..
Zelený J. (2004) Neuropteroidea a Mecoptera Šumavy - Neuropteroidea and Mecoptera of the Bohemian Forest. In: Dvořák L., Šustr P. (Eds): Aktuality šumavského výzkumu II. Sborník z konference. October 4-7,2004, Srní, Czech Republic: 202-205.
Zelený J. (2004) Vážky (Odonata) na Šumavě - Dragonflies (Odonata) in the Bohemian Forest Vážky 2004 - Sbor. referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách, ZO ČSOP Vlašim : 57-62.
Zelený J., Doležal P. (2004) Kůrovcovití brouci (Scolytidae, Coleoptera) na smrku na Šumavě - Bark beetles (Scolytidae, Coleoptera) on spruce in the Bohemian Forest. In: Dvořák L., Šustr P (Eds): Aktuality šumavského výzkumu II. Sborník z konference, October 4-7, 2004, Srní, Czech Republic: 221-223.
Zelený J., Lozan A. (2004) Přirození nepřátelé lýkožrouta Ips typographus - Natural enemies of bark beetle Ips typographus. Sborník 28. setkání lesníků tří generací "Nebezpečí kůrovce v roce 2004" February 19, 2004, Česká lesnická společnost, Praha: 34-39.
Lozan A., Zelený J. (2003) Braconid (Hymenoptera, Braconidae) parasitoids of bark beetles in upland spruce stands of the Czech Republic. in: McManus, Michael L.; Liebhold, Andrew M., eds. 2003 Proceedings: Ecology, Survey, and Management of Forest Insects; September 1-5 (2002); Krakow, Poland. Gen.Tech. Rep. NE-311, Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, N 152-153.
Zelený J. (2002) Sí'tokřídlí (Neuropteroidea) a srpice (Mecoptera Novohradských hor - Alderflis, snakeflies, lacewings (Neuropteroidea) and scorpionflies (Mecoptera) of the Novohradské Mountains. in: Papáčk M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Sborník příspěvků zu konference, January 10-11, 2002, České Budějovice, Czech Republic: 171-172
Zelený J. (2002) Predátoři a parazitoidi (lýkožrouta Ips typographus)- -Predators and parasitoids (bark beetle Ips typographus). In: Skuhrvý V.:Lýkožrout smrkový (Ips typographus (L.)) a jeho kalamity - Spruce bark beetle (Ips typographus) and its outbreaks. Agrospoj, Praha: 92-97, 140, 146.
Zelený J., Novák K., Soldán T. (2002) Diversity of some aquatic insects groups (Odonata, Trichoptera, Megaloptera) of the Novohradské Mountains: A review of recent knowledge In: Papáček M., (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohadských hor. Sborník příspěvků z konference, January 10-11,2002, České Budějovice, Czech republic: 211-217
Doležal P., Zelený J. (2001) Bark beetles (Scolytidae, Col.) and their insect bioregulators in mountain spruce stands. IUFRO WP "Methodology of forest insect and disease survey in Central Europe, September 17-20, 2001, Průhonice, Czech Republic. Poster.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA