Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775245
E-mail: nermut@entu.cas.cz
Místnost: 131

Popis

Ekologie a taxonomie parazitických hlístic hmyzu a měkkýšů a jejich využití v ochraně rostlin.

Publikace
Celkem nalezeno: 74 záznamů
D´Ovidio, D., Nermuť J., Adami, C., Santoro, M. (2019) Occurrence of Rhabditid Nematodes in the Pet Giant African Land Snails (Achatina fulica). Frontiers in Veterinary Science 6 : article number 88.
DOI: 10.3389/fvets.2019.00088
Jaffuel, Geoffrey , Půža V., Hug, Anna-Sofia, Meuli,Reto Giulio, Nermuť J., Turlings, Ted C.J. , Desurmont, Gaylord A. , Campos-Herrera, Raquel (2019) Molecular detection and quantification of slug parasitic nematodes from the soil and their hosts. Journal of Invertebrate Pathology 160 : 18-25.
DOI: 10.1016/j.jip.2018.11.005
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2019) Entomopathogenic fungi as biocontrol agent agains the bulb mite, Rhizoglyphus robini. SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019. 104.
Nermuť J. (2019) Kontrola a boj - nikdy více, prosím. Živa LXXXII.
Nermuť J., Holley, M., Půža V. (2019) Phasmarhabditis hermaphrodita is not the only slug killing nematode. SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019.
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2019) Bionomics of the slug-parasitic nematode Alloionema appendiculatum and its effect on the invasive pest slug Arion vulgaris. BioControl in press.
DOI: 10.1007/s10526-019-09967-9
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Palevsky E., Půža V. (2019) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae)? Biological Control 128 : 102-110.
DOI: 10.1016/j.biocontrol.2018.10.003
Půža V., Jakubíková, H., Čápová, D., Nermuť J., Mráček Z. (2019) Competition between steinernematid nematodes and facultative parasite Oscheius myriophyla: Do some Xenorhabdus strains kill nematodes? SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019.
Tandigan de Ley, I., Nermuť J., Ross, J. (2019) Species diagnostics of gastropod parasitic nematodes. SIP/IOBC, Valencia, Spain, 28.7.-3.8.2019.
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Palevsky E., Bohatá A., Mráček Z., Půža V. (2019) Microbial and nematode control of the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). 7th IOBC Working group meeting "INTEGRATED CONTROL OF PLANT-FEEDING MITES”; 16 – 19 September 2019, Vienna, Austria. Book of Abstracts. 26.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2018) Laboratory evaluation of entomopathogenic fungi against the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). XV International Congress of Acarology, 2-8 Sept. 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book 40.
Mráček Z., Nermuť J., Půža V. (2018) Mucron morphology in male entomopathogenic nematodes of the Steinernematidae (Nematoda). Nematology 20 : 769-779.
DOI: 10.1163/15685411-00003174
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Půža V. (2018) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). IOBC-WPRS Bulletin 134 : 38-39.
Zemek R., Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2018) Susceptibility of the bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) to entomopathogenic fungi. IOBC-WPRS Bulletin 134 : 33-37.
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Bohatá A. (2018) Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin. Užitný vzor č. 32259. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35411
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Bohatá A. (2018) Půdní přípravek na bázi Isaria fumosorosea a Steinernema feltiae. Funkční vzorek TG02010034_2021_Duoefekt_Zemek : 1-8.
Askary, T. H., Nermuť J., Ahmad, M. J., Ganai, M. A. (2017) Future Thrusts in Expanding the Use of Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes in Agriculture. Biocontrol Agents: Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes. M. M. M. Abd-Elgawad, T. H. Askary and J. Coupland (Eds). Wallingford, UK Boston, USA, CABI. 620-627.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2017) Možné využití entomopatogenních hub proti roztoči Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). Úroda 65 : 73-80.
Nermuť J., Holovachov O., Tandigan de Ley, I., Půža V. (2017) Alloionema californicum Nermuť, Půža, Mráček & Lewis, 2016 is a junior synonym of Alloionema similis Holovachov, Boström, Tandingan De Ley, Mc Donnell, Alvarado, Paine & De Ley, 2016 (Nematoda: Alloionematidae). Zootaxa 4324 (2) : 378-384.
DOI: 10.11646/zootaxa.4324.2.10
Nermuť J., Půža V. (2017) Slug Parasitic Nematodes: Biology, Parasitism, Production and Application. Biocontrol Agents: Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes. M. M. M. Abd-Elgawad, T. H. Askary and J. Coupland (Eds). Wallingford, UK Boston, USA, CABI. 533-547.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA