Datum: 25.10.2018

Eurasijský motýl obýval rozsáhlé stepní oblasti během dob ledových i meziledových

Vědci z našeho ústavu zkoumali biogeografii stepního motýla s reliktním rozšířením v Evropě

Popis obrázků: levý panel – samice okáče Proterebia afra; pravý panel – stepní biotopy v pohoří Askion (Řecko).

Stepní druhy jsou dodnes nepříliš studovanou skupinou v biogeografii čtvrtohor. Zatímco teplomilné druhy expandovaly během dob meziledových z poloostrovů ve Středomoří, chladnomilné druhy šly opačným směrem – v chladném klimatu osidlovaly rozsáhlé oblasti a v teplejším se stáhly na sever či vysoko do hor. Tento gradient je hnán především teplotou. Během čtvrtohorních glaciálních cyklů se ovšem měnila také vlhkost – a mnoho druhů se muselo adaptovat na vzrůstající sucho a kontinentální klima během chladných období.

Vědci z Entomologického ústavu (A. Bartoňová, M. Konvička a Z. Faltýnek Fric) spolu se svými kolegy zkoumali biogeografii stepního motýla Proterebia afra (babočkovití, okáči), který se vyskytuje především ve stepích Střední Asie. Kromě toho ho ale můžeme nalézt také na Balkáně – ve vnitrozemské Dalmácii v Chorvatsku a v pohoří Askion v severozápadním pevninském Řecku. Studie publikovaná v mezinárodním vědeckém časopise Biological Journal of the Linnean Society kombinuje genetická data s klimatickými modely, předpovídajícími mapu potenciálního vhodného klimatu pro druh v současnosti a v době maximálního zalednění. Druh pravděpodobně vznikl v oblasti severního Íránu a jižního Kavkazu, kde se linie od sebe oddělovaly díky expanzím do nížin během glaciálů a do hor během interglaciálů. Poté se druh pravděpodobně rychle rozšířil s vhodným klimatem do zbytku areálu – jak na Balkán, tak na sever a východ od Kavkazu, do ruských a kazašských stepí. Na severu přebýval v rozsáhlých oblastech jak v dobách ledových, tak meziledových. Balkánské populace také přežívaly po mnoho glaciálních cyklů na místě, ale alespoň částečně byly v minulosti propojené také se zbytkem areálu. Druh se mohl vyskytovat také v evropské části Pontických stepí (severozápad Černého moře), a vymizet relativně nedávno, kvůli přeměně bohatých stepních půd na ornou půdu.

Faunu Palearktických stepí – nejrozsáhlejšího biomu, který se na zemi během čtvrtohor objevil – muselo kromě malých savců (jako je třeba sysel) a velkých býložravců (např. kůň, pratur) tvořit také mnoho bezobratlých živočichů.

Bartoňová A., Konvička M., Korb S., Krampl K., Schmitt T., Faltýnek Fric Z. (2018) Range dynamics of Palaearctic steppe species under glacial cycles: the phylogeography of Proterebia afra (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Biological Journal of the Linnean Society. Published online: 09 October 2018. DOI: 10.1093/biolinnean/bly136

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA