Publications

Total found: 98 records
Jorgensen C., Enberg K., Dunlop E., Arlinghaus R., Boukal D., Brander K., Ernande B., Gardmark A., Johnston F., Matsumura S., Pardoe H., Raab K., Silva A., Vainikka A., Dieckmann U., Heino M., Rijnsdorp A. (2008) The role of fisheries-induced evolution – Response Science 320: 48-50.
Boukal D., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J., Trávníček D. (2007) Katalog vodních brouků České republiky / Catalogue of water beetles of the Czech Republic. Klapalekiana 43: 1-289.
Boukal D., Sabelis M., Berec L. (2007) How predator functional responses and Allee effects in prey affect the paradox of enrichment and population collapses. Theoretical Population Biology 72: 136-147.
Jorgensen C., Enberg K., Dunlop E., Arlinghaus R., Boukal D., Brander K., Ernande B., Gardmark A., Johnston F., Matsumura S., Pardoe H. (2007) Managing evolving fish stocks. Science 318: 1247-1248..
Boukal D., De Roos A., Persson L. (2006) Late or partial fishing moratoria can lead to irreversible changes in age and size at maturation ICES CM 2006/H:05, ICES Annual Science Conference working paper, 19 pp
Boukal D., Klečka J., Soldán T. (2006) Vodní hmyz řeky Malše v okolí Českých Budějovic. [Water insects of the Malše River in the environs of České Budějovice.] Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 46: 229-234.
De Roos A., Boukal D., Persson L. (2006) Evolutionary regime shifts in age and size at maturation of exploited fish stocks. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 273: 1873-1880.
Papáček M., Boukal D., Matěna J., Petr J., Soldán T. (2006) Vodní hmyz [Aquatic insects]. In: Dudák V. (ed.) Novohradské hory a Novohradské předhoří - příroda, historie, život. [Novohradské hory Mountains and Novohradské předhoří Foothills - Environment, History, Life]. Miloš Uhlíř - Baset, Praha (in Czech), pp. 203-210
Papáček M., Boukal D., Matěna J., Petr J., Soldán T. (2006) Vodní hmyz [Aquatic Insects]. In: Dudák, V. (ed.) Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život. Praha, Baset, ISBN 80–7340–091–X: pp. 203–210.
Berec L., Křivan V., Boukal D. (2005) Preferential feeding on male prey stabilizes predator-prey dynamics. In: Book of Abstracts, European Conference on Mathematical and Theoretical Biology, 18-22 July, 2005, Dresden, Germany, p. 192.
Berec L., Schembri P., Boukal D. (2005) Sex determination in Bonellia viridis (Echiura: Bonelliidae): population dynamics and evolution Oikos 108: 473-484.
Boukal D. (2005) Hydraenidae (vodanovití). In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (in Czech and English), pp. 419-421
Boukal D. (2005) Scirtidae. In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (in Czech and English), pp. 450-451
Boukal D. (2005) Psephenidae. In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (in Czech and English), p. 458
Boukal D. (2005) Limnichidae. In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (in Czech and English), p. 459
Boukal D. (2005) Dryopidae. In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (in Czech and English), pp. 460-461
Boukal D. (2005) Elmidae. In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha (in Czech and English), pp. 462-463
Berec L., Boukal D. (2004) Implications of mate search, mate choice and divorce rate for population dynamics of sexually reproducing species. Oikos 104: 122-132.
Boukal D. (2004) Vodní brouci (Coleoptera). In: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, Papáček M (ed.), České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, 2004, pp. 136-144.
Boukal D., Fikáček M., Hájek J., Šťastný J., Trávníček D. (2003) Water beetles of the Novohradské hory Mts. In: Biodiversity and environmental conditions of the Novohradské Mountains II., Papáček M. (ed.), České Budějovice: Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 2003, pp. 163-174.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search