RNDr. Ing. Vojtěch Kolář, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Laboratory of Aquatic Insect Biodiversity and Ecology

Contact details

Phone: 387772282
E-mail: kolarvojta@seznam.cz

Publications
Total found: 30 records
Backhaus L., Albert G., Cuchietti A., Nino L.M.J., Fahs N., Lisner A., Kolář V., Kermavnar J., Widmer S., Zimermann Z., Rofrics N., de Bello F., Lepš J., García Medina N. (2021) Shift from trait convergence to divergence along old field succession. Journal of Vegetation Science 32 : article number: e12986.
DOI: 10.1111/jvs.12986
Chmelová E., Kolář V., Jan J., Carreira B., Landeira Dabarca A., Otáhalová Š., Poláková M., Vebrová L., Borovec J., Boukal D., Tropek R. (2021) Valuable secondary habitats or hazardous ecological traps? Environmental risk assessment of minor and trace elements in fly ash deposits across the Czech Republic. Sustainability 13 : article number: 10385.
DOI: 10.3390/su131810385
Kolář V., Franta Pavel, Hesoun Petr (2021) Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech IV. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61 : 34–45.
Kolář V., Špaček J. (2021) Vodnářkovití – přehlížená skupina našich síťokřídlých. Živa 6 : 326-328.
Kolář V., Tichánek F., Tropek R. (2021) Evidence-based restoration of freshwater biodiversity after mining: Experience from Central European spoil heaps. Journal of Applied Ecology 58 : 1921-1932.
DOI: 10.1111/1365-2664.13956
Kolář V., Vlašánek P., Boukal D. (2021) The influence of successional stage on local odonate communities in man-made standing waters. Ecological Engineering 173 : articled number: 106440.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2021.106440
Maxerová Tereza, Kolář V. (2021) Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61 : 46-56.
Blabolil P., Bartoň D., Kaštovský J., Kolář V., Kreidlová V., Kučerová A., Vebrová L., Vrba J. (2020) Výchova mladých hydrobiologů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. [Education of young hydrobiologists at the University of South Bohemia in České Budějovice]. Vodní hospodářství 12 : 24-26.
Hanel L. , Kolář V. (2020) Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu VIII (chov vodomila černého a příbuzných druhů). Biologie, Chemie a Zeměpis 29 : 2-12.
DOI: 10.14712/25337556.2020.4.1
Hanel L. , Kolář V. (2020) Největší vodní brouk světa žije i v CHKO Blaník. Pod Blaníkem 24 : 9-10.
Kolář V. (2020) Vodní brouci (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Heteroceridae, Hydrophilidae, Noteridae) v chráněných územích Louňov a Částrovické rybníky ve středních Čechách. Bulletin Lampetra 9 : 23-33.
Kolář V., Boukal D. (2020) Habitat preferences of the endangered diving beetle Graphoderus bilineatus: implications for conservation management. Insect Conservation and Diversity 13 : 480-494.
DOI: 10.1111/icad.12433
Kolář V., Boukal D. (2020) Dobré a další zprávy o ochraně ohroženého vodního hmyzu: potápník dvojčárý v ČR. Fórum ochrany přírody 3 : 28-32.
Kolář V., Boukal D. (2020) Komentář: Každý den jeden rybník - další hřebík do rakve vodním broukům. Ekolist
Kolář V., Boukal D., Sentis A. (2019) Predation risk and habitat complexity modify intermediate predator feeding rates and energetic efficiencies in a tri‐trophic system. Freshwater Biology 64 : 1480-12491.
DOI: 10.1111/fwb.13320
Kolář V., Hadačová V., Kolář J., Hesoun P. (2019) Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech III. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 59 : 58-69.
Kolář V., Hadačová V., Franta P., Hesoun P. (2018) Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech II Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 58 : 79-94.
Kolář V., Straka M., Sychra J., Boukal D. (2018) Vodní brouci jako zrcadlo našeho hospodaření s vodou. Vodní hospodářství 6 : 6-11.
Vebrová L., van Nieuwenhuijzen A., Kolář V., Boukal D. (2018) Seasonality and weather conditions jointly drive flight activity patterns of aquatic and terrestrial chironomids. BMC Ecology 18 : article number 19, pp. 1-13.
DOI: https://doi.org/10.1186/s12898-018-0175-y
Bartoňová A., Kolář V., Marešová J., Šašić M., Šlancarová J., Sucháček P., Konvička M. (2017) Isolated Asian steppe element in the Balkans: habitats of Proterebia afra (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) and associated butterfly communities. Journal of Insect Conservation 21 : 559-571.
DOI: 10.1007/s10841-017-9995-x

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search