Ing. David Boukal, Ph.D.

Job Position: Head of Laboratory - Laboratory of Ecology of Aquatic Insects and Relict Ecosystems

Contact details

Phone: +420 387772327
E-mail: boukal@entu.cas.cz
Web: www.entu.cas.cz/boukal/

Publications
Total found: 94 records
Kolář V., Boukal D., Sentis A. (2019) Predation risk and habitat complexity modify intermediate predator feeding rates and energetic efficiencies in a tri‐trophic system. Freshwater Biology 64 : 1480-12491.
DOI: 10.1111/fwb.13320
Kolář V., Straka M., Sychra J., Boukal D. (2018) Vodní brouci jako zrcadlo našeho hospodaření s vodou. Vodní hospodářství 6 : 6-11.
Sentis A., Boukal D. (2018) On the use of functional responses to quantify emergent multiple oredator effects. Scientific Reports 8 : article number 11787.
DOI: 10.1038/s41598-018-30244-9
Vebrová L., van Nieuwenhuijzen A., Kolář V., Boukal D. (2018) Seasonality and weather conditions jointly drive flight activity patterns of aquatic and terrestrial chironomids. BMC Ecology 18 : article number 19, pp. 1-13.
DOI: https://doi.org/10.1186/s12898-018-0175-y
Znachor P., Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J., Kopáček J., Boukal D., Mrkvička T. (2018) Multiple long-term trends and trend reversals dominate environmental conditions in a man-made freshwater reservoir. Science of Total Environment 624 : 24-33.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.061
Sentis A., Binzer Amrei, Boukal D. (2017) Temperature-size responses alter food chain persistence across environmental gradients. Ecology Letters 20 : 852-862.
DOI: 10.1111/ele.12779
Sentis A., Gémard C., Jaugeon B., Boukal D. (2017) Predator diversity and environmental change modify the strengths of trophic and non-trophic interactions Global Change Biology 23 : 2629-2640.
DOI: 10.1111/gcb.13560
Veselý L., Boukal D., Buřič M., Kozák P. , Kouba A., Sentis A. (2017) Effects of prey density, temperature and predator diversity on nonconsumptive predator-driven mortality in a freshwater food web. Scientific Reports 7 : 18075.
DOI: 10.1038/s41598-017-17998-4
Blabolil P., Ricard D., Peterka J., Říha M., Jůza T., Vašek M., Prchalová M., Čech M., Muška M., Seďa J., Mrkvička T., Boukal D., Kubečka J. (2016) Predicting asp and pikeperch recruitment in a riverine reservoir. Fisheries Research 173 : 45–52 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2015.08.003
Ditrich T., Boukal D. (2016) Relative male and female contributions to the supercooling point of their offspring in Microvelia reticulata (Heteroptera: Veliidae). Entomological Science 19 : 222-227.
DOI: 10.1111/ens.12196
Kolář V., Boukal D. (2016) Faunistické zprávy ze západních Čech – 8 Coleoptera: Dytiscidae. Západočeské entomologické listy 7 : 11-13.
Kolář V., Hesoun P., van Niuwenhuijzen A., Rozkopal M., Boukal D. (2016) Large species of the water beetles and bugs of selected reserve areas in Southern Bohemia. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 56 : 88-93.
Kolář V., Ondáš T., Boukal D. (2016) Proč mizí vodní brouci (a jiný velký hmyz) z našich rybníků? Fórum ochrany přírody 3 : 30-32.
Kubečka J., Boukal D., Čech M., Hickley P., Kitchell J., Ricard D., Rudstam L., Soukalová K., Welcomme R. (2016) Ecology and ecological quality of fish in lakes and reservoirs. Fisheries Research 173 : 1-3 (editorial material).
DOI: 10.1016/j.fishres.2015.10.022
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Boukal D. (2016) Quantifying the variation of fecundity in mayflies (Insecta: Ephemeroptera). Talk at 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), 3-8 July 2016, Pécs, Hungary.
Sroka P., Klečka J., Boukal D. (2016) Spatial heterogeneity and habitat permanence affect community assembly, structure and phenology of mayflies (Ephemeroptera) in sandpit pools. Zoosymposia 11 : 205–218.
DOI: 10.11646/zoosymposia.11.1.20
Šupina J., Bojková J., Boukal D. (2016) Influence of food availability, predation risk and initial body size on growth and maturation of Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae). Zoosymposia 11 : 53-64.
DOI: 10.11646/zoosymposia.11.1.9
Boukal D., Ditrich T., Kutcherov D., Sroka P., Papáček M., Dudová P. (2015) Analyses of developmental rate isomorphy in ectotherms: Introducing the dirichlet regression. PLoS One 10 : e0129341.
DOI: 10.1371/journal.pone.0129341
Kolář V., Boukal D. (2015) Potápníci – nenápadní predátoři našich vod. Živa 6 : 300-303.
Sentis A., Morisson J., Boukal D. (2015) Thermal acclimation modulates the impacts of temperature and enrichment on trophic interaction strengths and population dynamics. Global Change Biology 21 : 3290-3298.
DOI: 10.1111/gcb.12931

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search