Mgr. Jindřiška Bojková

Job Position: Worker

Publications
Total found: 16 records
Hrivniak Ľ., Sroka P., Godunko R. J., Žurovcová M., Bojková J., Soldán T., Staniczek A. (2018) Diversity, distribution and molecular phylogeny of Epeorus (Caucasiron) Kluge, 1997 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in the Caucasus Mountains and adjacent areas. Talk at XV International Conference on Ephemeroptera & XIX International Symposium on Plecoptera, 3-8 June 2018, Brazil, Aracruz.
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Boukal D. (2016) Quantifying the variation of fecundity in mayflies (Insecta: Ephemeroptera). Talk at 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), 3-8 July 2016, Pécs, Hungary.
Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T., Šorf M. (2016) Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61 : 376-395.
DOI: 10.1111/fwb.12714
Bojková J., Soldán T. (2015) Two new species of the genus Prosopistoma (Ephemeroptera: Prosopistomatidae) from Iraq and Algeria. Zootaxa 4018 : 109-123.
DOI: 10.11646/zootaxa.4018.1.6
Soldán T., Bojková J. (2015) New species of mayflies (Ephemeroptera) from Cape Verde. Zootaxa 3926 : 561-575.
DOI: 10.11646/zootaxa.3926.4.6
Sroka P., Bojková J., Boukal D. (2015) Temperature and resource availability jointly drive cohort splitting in a mayfly. Talk at 5th Conference of the Czech Society for Ecology, 23-25 October 2015, České Budějovice, Czech Republic.
Sroka P., Bojková J., Soldán T., Godunko R. J. (2015) New species of the genus Oligoneuriella Ulmer, 1924 (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) from Turkey. Zootaxa 4012 : 329–350.
DOI: 10.11646/zootaxa.4012.2.4
Zedková B., Rádková V., Bojková J., Soldán T., Zahrádková S. (2015) Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25 : 622-638.
DOI: 10.1002/aqc.2529
Bojková J., Rádková V., Soldán T., Zahrádková S. (2014) Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity 7 : 252-262.
DOI: 10.1111/icad.12050
Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J., Sroka P. (2014) Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné střibro české entomologie. Živa 62 : čislo 5: 215-218.
Bojková J., Soldán T. (2013) Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53 : 443-484.
Bojková J., Komprdová K., Soldán T., Zahrádková S. (2012) Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over the 20th century Freshwater Biology 57 : 2550-2567.
DOI: 10.1111/fwb.12027
Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Svobodová J., Sychra J., Tátosová J. (2012) Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta 18 : 123-283.
Bojková J., Soldán T., Špaček J., Straka M. (2011) Distribution of stoneflies of the family Taeniopterygidae (Plecoptera) in the Czech Republic: earlier data, new records and recent distributional changes Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní 60 : 239-258.
Bojková J., Soldán T., Zahrádková S., Chvojka P., Trýzna M. (2010) Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia 70 : 91-110.
Zahrádková S., Soldán T., Bojková J., Helešic J., Janovská H., Sroka P. (2009) Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects 31 : 629-652.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search